that to which one resorts or looks for help; resource; refuge

listen to the pronunciation of that to which one resorts or looks for help; resource; refuge
Englisch - Türkisch

Definition von that to which one resorts or looks for help; resource; refuge im Englisch Türkisch wörterbuch

resort
{f} başvurmak

Paramı geri almak için tehditlere başvurmak zorunda kaldım. - I had to resort to threats to get my money back.

Şiddete başvurmak bazen kabul edilebilir. - It is sometimes acceptable to resort to violence.

resort
{i} dinlenme yeri
resort
{i} çare

O, son çare olarak dava açmayı düşünüyor. - She is thinking of suing as a last resort.

Bıçak keskin değildi ve eti onunla kesemedim, bu yüzden son çare olarak çakımı kullandım. - That knife wasn't sharp and I couldn't cut the meat with it, so I resorted to using my pocket knife.

resort
(isim) dinlenme yeri, mesire, tatil yeri, başvurma, yardımına başvurulacak kimse, çare, uğrak, sık sık gidilen yer, ikinci adres
resort
{i} başvurma

Tom istediğini almak için şiddete başvurmaya hazır. - Tom is ready to resort to violence in order to get what he wants.

Şiddete başvurmamalıyız. - We should not resort to violence.

resort
barınak
resort
yazlık
resort
sığınılacak yer
resort
-e başvurma
resort
-den yararlanma
resort
(to ile) (-e) başvurmak
resort
yoluna gitme
resort
baş vurmak
resort
{i} yardımına başvurulacak kimse
resort
{i} sık sık gidilen yer
resort
yararlanma
resort
(fiil) başvurmak, gitmek
resort
çareyi bulmak
resort
başvuru/sayfiye
resort
{i} ikinci adres
Englisch - Englisch
resort
that to which one resorts or looks for help; resource; refuge
Favoriten