tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market

listen to the pronunciation of tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market
Englisch - Türkisch

Definition von tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market im Englisch Türkisch wörterbuch

weak
{s} cılız

Çocukluğunda oldukça cılızdı. - He was quite weak in his childhood.

Tom kendini kaldırmak için çok cılız. - Tom is too weak to lift himself.

weak
{s} güçsüz

Güçsüz bir prens olan Eric Danimarkalılar arasında büyük hoşnutsuzluğa sebep olan kötü bir para sistemi çıkardı. - Eric who was a weak prince issued a bad coinage which excited great discontent among the Danes.

O, bir arkadaşına çok yorgun ve güçsüz hissettiğini söyledi. - He told a friend that he felt very tired and weak.

weak
{s} zayıf

O,İngilizcede zayıftır. - He is weak in English.

John Bill'in zayıflığından istifade etti. - John took advantage of Bill's weakness.

weak
{s} hafif

Kahvemi hafif severim. - I like my coffee weak.

Kahvemi hafif istiyorum. - I'd like my coffee weak.

weak
açık (çay)
weak
mukavemetsiz
weak
argın
weak
açık

Açık kahveyi tercih ederim. - I prefer weak coffee.

Tom açıkçası hâlâ çok zayıf. - Tom is obviously still very weak.

weak
{s} sulu
weak
weakly s
weak
{s} dayanıksız, sağlam olmayan, zayıf: a weak
weak
{s} iradesiz
weak
(Tıp) Kuvvetsiz, zayıf
weak
silik çıkmış
weak
zaaf

İnsan zaafına müsamaha göstermek zorundasın. - You have to allow for human weakness.

weak
{s} silik
weak
hastalıklı
weak
(sıfat) kuvvetsiz, zayıf, cansız, cılız, güçsüz, aciz, dayanıksız, halsiz, iradesiz, hafif, silik, sulu
Englisch - Englisch
weak
tending toward a lower price or lower prices; as, wheat is weak; a weak market

    Silbentrennung

    tending to·ward a Low·er price or Low·er prices; as, wheat I·s weak; a weak mar·ket

    Aussprache

Favoriten