tembelleşmek

listen to the pronunciation of tembelleşmek
Türkisch - Englisch
grow lazy
to grow lazy, get lazy
laze
get lazy
tembel
lazy

The quick brown fox jumped over the lazy brown dog. - Hızlı kahverengi tilki tembel kahverengi köpeğin üstüne atladı.

They would think the person is modest or lazy. - Onlar kişinin mütevazı ya da tembel olduğunu düşünürdü.

tembel
{s} tired

Laziness is nothing more than the habit of resting before you get tired. - Tembellik, yorulmadan önce dinlenme alışkanlığından başka bir şey değildir.

tembel
slothful
tembel
stagnant
tembel
{i} sluggard
tembel
{s} asleep
tembel
slackly
tembel
do-little
tembel
(Bilgisayar) tiki
tembel
crawler
tembel
lazier

Tom is even lazier than I am. - Tom bile benden daha tembel.

Can you believe it? She's even lazier than me. - Buna inanabilir misin? O benden bile daha tembeldir.

tembel
do-nothing
tembel
(deyim) goldbrick
tembel
bone-idle
tembel
dronish
tembel
(Argo) bludger
tembel
bum

Get back to work, you lazy bum! - İşe geri dön, seni tembel serseri!

tembel
vacuous
tembel
sloven
tembel
indolent
tembel
lax
tembel
languorous
tembel
otiose
tembel
faineant
tembel
slob

Tom's a big, fat slob. - Tom büyük, şişman bir tembeldir.

tembel
lackadaisical
tembel
bone idle
tembel
sluggish

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembellik ediyorum.

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembelleştim.

tembel
idle

He did not repent of his idleness till he failed in the examination. - Sınavda başarısız oluncaya kadar tembelliğinden pişman olmadı.

His failure was due to his idleness. - Onun başarısızlığı onun tembelliğinden dolayı idi.

tembel
slouching
tembel
shiftless
tembel
inactive
Tembel
slobbish
tembel
couch potato
tembel
do little
tembel
slouch
tembel
loon
tembel
lazybones

Get up already, you lazybones! - Kalkın artık tembeller sizi!

tembel
slack

Tom never slacks off. - Tom asla tembellik etmez.

He got the sack for slacking off at work. - O, işte tembellik ettiği için işten kovuldu.

tembel
slug

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembellik ediyorum.

I've been sluggish recently. - Son zamanlarda tembelleştim.

tembel
bonelazy
tembel
torpid
tembel
laggard
tembel
do nothing
tembel
drone
tembel
gold brick
tembel
lounger
tembel
workshy
tembel
languid
tembel
slacker
tembel
lazy, idle, indolent, inactive, indolent, slothfu, shiftless; lounger, lazybones
tembel
lazy person

In other words, he is a lazy person. - Diğer bir deyişle, o tembel bir insandır.

Tom is a very lazy person. - Tom çok tembel bir kişidir.

tembel
idle fellow
tembel
idler
tembel
inert
tembel
sleepy
tembel
layabout
Türkisch - Türkisch
Tembel duruma gelmek
Tembel
haymana
Tembel
atıl
Tembel
pahal
Tembel
ağırcanlı
Tembel
kehel
tembel
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz: "Tembeller ve işsizler daha çok yorulurlar."- A. Ş. Hisar
tembel
Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ)
tembel
Fonksiyonunu yerine getirmede yavaşlık gösteren (organ): "Galiba karaciğeri de tembel."- H. Taner
tembel
İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göstermekten, sıkıntıdan kaçan kimse, haylaz
tembelleşme
Tembelleşmek işi
tembelleşmek
Favoriten