telafi

listen to the pronunciation of telafi
Türkisch - Englisch
compensation
Compensation
undoing
atone for
recompense
compensation; making up for (a loss); making good (a loss)
(Hukuk) recovery
psych. compensation
atonement
condonation
redress
amends

We're not trying to make amends. - Biz telafi etmeye çalışmıyoruz.

Tom has promised to make amends. - Tom telafi etmek için söz verdi.

reparation
indemnification
atonement
compensable
recoupment
telâfi etmek
atone
telâfi etmek
compensate

To compensate for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than was good for him. - Hastanedeki hoş olmayan deneyimlerini telafi etmek için Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

I worked hard to compensate for the loss. - Kaybı telafi etmek için çok çalıştım.

telâfi etme
redemption
telafi etme
(Ticaret) reimbursement
telâfi edici
compensatory
telafi edici ödemeler
(Ticaret) compensatory payments
telafi edilemez
noncompensable
telafi edilemez bir biçimde
irredeemably
telafi edilen
compensated
telafi edilmiş
compensated
telafi etmek
make good
telafi etmek
(Askeri) reimburse
telafi çalışması
make-up
telâfi etmek
retrieve
telafi dersi
Make-up class
telafi etme
to compensate
telafi etmek
make amends

What has Tom done to make amends? - Tom telafi etmek için ne yaptı?

Tom has promised to make amends. - Tom telafi etmek için söz verdi.

telafi etmek
Recover, make amends, recompense, condone
telafi eden
atoner
telafi eder biçimde
atoningly
telafi edici
brake compensator
telafi edici
indemnificatory
telafi edici bütçe
(Ticaret) compensative budget
telafi edici gümrük resmi
(Ticaret) countervaling duty
telafi edici gümrük resmi
(Ticaret) compensatory duty
telafi edici gümrük vergisi
(Ticaret) compensatory duty
telafi edici gümrük vergisi
(Ticaret) compensatory customs duty
telafi edici kamu harcaması
(Ticaret) compensatory spending
telafi edici kamu harcaması
(Ticaret) pump priming
telafi edici kamu harcaması
(Ticaret) deficit spending
telafi edici olmayan
noncompensatory
telafi edici talep
(Ticaret) pent-up demand
telafi edici tutar
(Hukuk) compensatory amount
telafi edici vergi
(Ticaret) countervailing charge
telafi edici vergi
(Ticaret) counter-vailing duty
telafi edici ürün
compensating product
telafi edilebilir
atonable
telafi edilebilir
atoneable
telafi edilemez
irretrievable

Wasted time is irretrievable. - Boşa harcanmış zaman telafi edilemez.

telafi edilemez bir şekilde
irretrievably
telafi edilir
compensable
telafi etmek
recover
telafi etmek
condone
telafi etmek
to compensate, to recompense, to atone (for), to make amends, to make up for sth
telafi etmek
(Hukuk) to compensate

To compensate for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than was good for him. - Hastanedeki hoş olmayan deneyimlerini telafi etmek için Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

I worked hard to compensate for the loss. - Kaybı telafi etmek için çok çalıştım.

telafi etmek
recompense
telafi etmek
to compensate for; to make up for (a loss); to make good (a loss)
telafi izni
(Ticaret) compensatory time-off
telafi yoluna gitmek
grant a compensation
telafi yoluna gitmek
allow a compensation
telafi öğretimi
remedial teaching
telâfi edici
compensative
telâfi edici
(Hukuk) countervailing
telâfi edici tazminat
(Hukuk) compensatory indemnity
telâfi edici vergi
(Hukuk) compensatory levy
telâfi edici önlemler
(Hukuk) countervailing measures
telâfi edielbilir
reparable
telâfi edilebilir
repairable
telâfi edilemez
irrecoverable
telâfi edilemez
irredeemable
telâfi edilemez
inexpiable
telâfi edilir
redeemable
telâfi edilmemiş
unredressed
telâfi etme
making up
telâfi etme
recuperation
telâfi etmek
make up for

The country is trying hard to make up for her trade deficit. - Ülke, dış ticaret açığını telafi etmek için çok çabalıyor.

To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have. - Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

telâfi etmek
overcompensate
telâfi etmek
repair
telâfi etmek
repay
telâfi etmek
recuperate
telâfi etmek
atone for
telâfi etmek
redeem
telâfi etmek
recoup
telâfi etmek
undo
telâfi etmek
redress
telâfi etmek
right
telâfi etmek
make up

I had to make up for the loss. - Kaybı telafi etmek zorundaydım.

I must work hard to make up for lost time. - Kayıp zamanı telafi etmek için çok çalışmalıyım.

zaman kaybını telâfi etmek
make up for lost time
telafi etmek
retrieve
telafi etmek
amends

Tom has promised to make amends. - Tom telafi etmek için söz verdi.

Tom says it's not too late to make amends. - Tom telafi etmek için çok geç olmadığını söylüyor.

telafi etmek
to make amends
telafi etmek
make up for

To make up for his unpleasant experiences in the hospital, Tom drank a little more than he should have. - Hastanedeki kötü deneyimlerini telafi etmek için, Tom içmesi gerekenden biraz daha fazla içti.

The country is trying hard to make up for her trade deficit. - Ülke, dış ticaret açığını telafi etmek için çok çabalıyor.

aşırı telâfi
overcompensation
birbirini telafi eden hesap
(Ticaret) contra account
gecikmeyi telâfi etmek
make up leeway
hatalı üretilen ürünü telâfi için geri istemek
call back
ithalatta telâfi edici vergiler
(Hukuk) countervailing import duties
tazminat, telâfi
(Hukuk) compensation
zaman kaybını telâfi etmek
make up leeway
özür ve telâfi
amende honorable
ürün telafi programı
(Hukuk) crop substitution programme
Türkisch - Türkisch
Yerine koyma
Kötü bir etkiyi veya sonucu başka bir etki ile yok etme, karşılama, yerine koyma
(Osmanlı Dönemi) tamamlamak. Eksiği gidermek
TELAFİ
(Osmanlı Dönemi) Eksik olan bir şeyin yerini doldurmak. Tamamlamak
TELAFİ
(Hukuk) Zararı karşılama; giderme; eksikliği giderme
TELAFİ
(Osmanlı Dönemi) Ziyanı karşılamak. Zararı ödemek
telafi etmek
yerini doldurmak, karşılamak
telafi
Favoriten