tanked up

listen to the pronunciation of tanked up
Englisch - Türkisch
{k} istimini almış, sarhoş
drunk
sarhoş

Larry Ewing sarhoştur. - Larry Ewing is drunk.

Tom sokakta yatan bir sarhoşu fark etti. - Tom noticed a drunk lying in the street.

drunk
sarhoş içkili
drunk
içkili

Tom eve sürmek için çok içkili. - Tom is too drunk to drive home.

drunk
fitil gibi
drunk
f., bak. drink. s., i. sarhoş, içkili
drunk
blind drunk körkütük sarhoş
drunk
sarhoş olmak

Çalışanların alışkanlıklarından biri sarhoş olmak ve ertesi güne kadar sefil hayatlarını unutmak için iş gününün sonunda bir barda ya da restoranda toplanmaktır. - One of the employees' habits is to gather in some bar or restaurant at the end of the workday to get drunk and forget their miserable life until the next day.

Sarhoş olmak işleri daha iyi yapmayacak. - Getting drunk won't make things better.

drunk
sarhoş adam

Polis memuru el fenerini sarhoş adamın yüzüne tuttu. - The officer shone his flashlight in the drunken man's face.

Sarhoş adam düz yürüyemiyordu. - The drunken man couldn't walk straight.

drunk
ayyaşlık
drunk
{f} iç: adj.sarhoş
drunk
içki âlemi
tank up
depoyu doldurmak
be tanked up
kafayı bulmak
drunk
{s} kendinden geçmiş
drunk
(isim) sarhoş, ayyaş, sarhoşluk, içki alemi
drunk
{s} mest olmuş
drunk
{i} sarhoşluk

Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır. - Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN.

drunk
{s} mest
drunk
{i} ayyaş

Ayyaşlar genellikle oldukça komiktirler. - Drunkards are often quite amusing.

O, gerçek bir ayyaştı. - He was a real drunkard.

drunk
drunk as a fiddler veya lord çok saıhoş
drunk
{s} kafayı bulmuş
tank up
{f} istimini almak
tank up
benzin almak
to be tanked up
kafayı bulmak
Englisch - Englisch
drunk
tank up
To fill up (a tank in a vehicle with gas, petrol etc.)
tank up
{f} fill the tank of a car with fuel; (Slang) drink a large quantity of alcoholic drink
tanked up
Favoriten