tanıtımcı

listen to the pronunciation of tanıtımcı
Türkisch - Englisch
publicity agent
promoter
publicist
tanıtım
(Hukuk) publicity

You don't have to worry about publicity. - Tanıtım konusunda endişelenmek zorunda değilsin.

We don't want any bad publicity. - Biz herhangi bir kötü tanıtım istemiyoruz.

tanıtım
introduction

The introductions are being made. - Tanıtımlar yapılmaktadır.

Thank you for the introduction. - Tanıtım için teşekkür ederim.

tanıtım
promotion

You are the next in line for promotion. - Tanıtım sırasında bir sonraki kişisin.

I'm anxious for a promotion. - Ben bir tanıtım için hevesliyim.

tanıtım
introducing

Introducing foreign plants, such as palm trees can damage ecosystems. - Palmiye ağaçları gibi yabancı bitkilerin tanıtımı ekosistemlere zarar verebilir.

tanıtım
presentation
tanıtım
display
tanıtım
(Bilgisayar) intro

Introducing foreign plants, such as palm trees can damage ecosystems. - Palmiye ağaçları gibi yabancı bitkilerin tanıtımı ekosistemlere zarar verebilir.

Tom delivered the introductory speech. - Tom tanıtım konuşmasını yaptı.

tanıtım
(Bilgisayar) pull quote
tanıtım
(Reklam) plug
tanıtım
identification
tanıtım
demo

Up to now he had made nine humanoid robots but they were all demonstration models. - O şimdiye kadar dokuz insansı robot yapmıştı ama onların hepsi tanıtım modelleriydi.

Give me a demonstration. - Bana bir tanıtım yap.

tanıtım
advertising, advertisement
tanıtım
introduction, presentation
tanıtım
flackery
tanıtım
displaying
tanıtım
introduction; advertisement, publicity; promotion
Türkisch - Türkisch

Definition von tanıtımcı im Türkisch Türkisch wörterbuch

tanıtım
Tanıtma
tanıtımcı
Favoriten