tanımsız

listen to the pronunciation of tanımsız
Türkisch - Englisch
undefined

If you divide any number by zero, the result is undefined. - Eğer herhangi bir sayıyı sıfıra bölerseniz, sonuç tanımsızdır.

undefinable
tanım
definition

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

Above all, logic requires precise definitions. - Her şeyden önce, mantık kesin tanımlar gerektirir.

tanım
description

Tom certainly fits the description that the police gave us. - Tom kesinlikle polisin bize verdiği tanıma uyuyor.

The man answers the description. - Adam tanımlamaya uyuyor.

tanım
illustration
tanım
identification
tanım
account

Your account of the accident corresponds with the driver's. - Kaza tanımın sürücününkine uyuyor.

tanım
declaration
tanım
definition, description tarif
tanım
defınıtıon
Türkisch - Türkisch

Definition von tanımsız im Türkisch Türkisch wörterbuch

tanım
Bir varlığa, bir şeye özgü niteliklerin belirtilmesi, bir kelimeyi belirleyen, açıklayan anlam, tarif
Tanım
tarif
tanımsız
Favoriten