take s.o. into custody

listen to the pronunciation of take s.o. into custody
Englisch - Türkisch
birini tutuklamak
take into custody
tutukla
Take into custody
gözaltına almak
take into custody
nezarete almak
take into custody
tutuklamak
Englisch - Englisch

Definition von take s.o. into custody im Englisch Englisch wörterbuch

take into custody
arrest, imprison
take s.o. into custody
Favoriten