take part in activities

listen to the pronunciation of take part in activities
Englisch - Türkisch
etkinliklerde bulunmak
take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take part in
iştirak etmek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Tom diğer çocuklarla oyunlara katılmayacak kadar çok utangaçtır. - Tom was too shy to take part in games with the other boys.

Korkarım ki bu gece toplantıya katılamayacağım. - I'm afraid I won't be able to take part in the meeting tonight.

take part in
katılmak

Ben şahsen oyuna katılmak istiyorum. - For myself, I would like to take part in the game.

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

take part in activities

  Türkische aussprache

  teyk pärt în äktîvıtiz

  Aussprache

  /ˈtāk ˈpärt ən akˈtəvətēz/ /ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ækˈtɪvətiːz/

  Wort des Tages

  tellurian
Favoriten