take part in activities

listen to the pronunciation of take part in activities
İngilizce - Türkçe
etkinliklerde bulunmak
take part in
-e katılmak, -e iştirak etmek
take part in
iştirak etmek
take part in
-e katılmak
take part in
katıl

Yarışmaya katılacak mısınız? - Are you going to take part in the contest?

Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir. - Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.

take part in
katılmak

Ben şahsen oyuna katılmak istiyorum. - For myself, I would like to take part in the game.

Eğer mümkün olursa, bir sonraki toplantıya katılmak istiyorum. - If it's at all possible, I'd like you to take part in the next meeting.

take part in activities

  Türkçe nasıl söylenir

  teyk pärt în äktîvıtiz

  Telaffuz

  /ˈtāk ˈpärt ən akˈtəvətēz/ /ˈteɪk ˈpɑːrt ɪn ækˈtɪvətiːz/

  Günün kelimesi

  ithyphallic