tüzük

listen to the pronunciation of tüzük
Türkisch - Englisch
rules
statute
covenant
regulations

Regulations protect consumers. - Tüzükler tüketicileri korur.

charter
constitution
regulations or statutes (governing an organization)
standing rule
(Hukuk) regulation

Regulations protect consumers. - Tüzükler tüketicileri korur.

code
rule
regulations, bylaw
(Kanun) terms of reference
speed up
(Politika, Siyaset) guidelines
guide line
bylaw
guideline
tüzük
Bylaw, standing orders
bu tüzük Üye Devletlerde bütünüyle bağlayıcıdır ve doğrudan uygulanır
(Hukuk) this Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in the Member States
hükümsüz olduğu bildirilen tüzük
(Hukuk) regulation declared void
iptal edilen tüzük
(Hukuk) regulation declared void
tüzük
bylaw
tüzük
standing orders
Türkisch - Türkisch
(Hukuk) Bakanlar Kurulunun,yasanın uygulanmasını göstermek veya yasanın buyurduğu işleri belirtmek üzere,yasalara aykırı olmamak koşuluyla ve Danıştayın incelenmesinden geçirilerek çıkartılan hukuk kaynağı
Statü
Herhangi bir kurumun veya kuruluşun tutacağı yolu ve uygulayacağı hükümleri sırasıyla gösteren maddelerin hepsi, nizamname, statü
nizamname
tüzük
Bir kuruluş, meclis, kurum vb.nin iç işlerini düzenleyen tüzük, dâhilî nizamname
tüzük
Favoriten