swoon, temporary loss of consciousness

listen to the pronunciation of swoon, temporary loss of consciousness
Englisch - Türkisch

Definition von swoon, temporary loss of consciousness im Englisch Türkisch wörterbuch

faint
{s} belli belirsiz
faint
{s} halsiz
faint
{f} bitkin düşmek
faint
{s} sönük
faint
{s} baygın

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
{f} hali kalmamak
faint
bayılmak üzere

Bence yatmalısın. Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - I think you should lie down. You look like you're about to faint.

Bayılmak üzeresin gibi görünüyorsun. - You look like you're about to faint.

faint
donuk
faint
zayıf

Ses sonunda kayboluncaya kadar gittikçe zayıfladı. - The sound became fainter and fainter, till at last it disappeared.

Bağırma sesi giderek zayıfladı. - The sound of shouting grew faint.

faint
{s} bitkin

Sadece kan görme onu bitkin düşürüyor. - The mere sight of blood makes him faint.

faint
baygınlık

Tom baygınlık hissetmeye başladı. - Tom began to feel faint.

faint
güçsüzleşmek
faint
bilincini yitirmek üzere
faint
{s} ürkek
faint
{i} baygınlık, bayılma
faint
{s} cesaretsiz

Fil yalnız ve cesaretsizdi. - The elephant was alone and fainthearted.

faint
{s} çekingen
Englisch - Englisch
{i} faint
swoon, temporary loss of consciousness
Favoriten