susceptive

listen to the pronunciation of susceptive
Englisch - Türkisch
kabul eden
alan
hassas
{s} duyarlı
çabuk müteessir olan
{s} alıngan
{s} duygusal
{s} müsait
receptive
açık olmak
receptive
kavrayıcı
receptive
(Dilbilim) algısal
receptive
alıcı
receptive
ilerici
receptive
yeni düşüncelere açık
receptive
kavrayışlı
receptive
modern görüşlü
receptive
yenilikçi
receptive
{s} çabuk kavrayan
receptive
{s} alır, kabul eder
receptive
{s} yeni fikirlere açık
receptive
{s} anlayışlı

Tom plan için gerçekten anlayışlı değildi. - Tom wasn't real receptive to the plan.

susceptible
(sıfat) hassas, duyarlı, alıngan, duygulu, duygusal, elverişli, müsait, şıpsevdi, kolay aşık olan
susceptible
{s} müsait
Englisch - Englisch
susceptive
Favoriten