relating to wedding and marriage

listen to the pronunciation of relating to wedding and marriage
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
nuptial
relating to wedding and marriage

  Silbentrennung

  re·lat·ing to wed·ding and mar·riage

  Türkische aussprache

  rileytîng tı wedîng ınd merîc

  Aussprache

  /rēˈlātəɴɢ tə ˈwedəɴɢ ənd ˈmerəʤ/ /riːˈleɪtɪŋ tə ˈwɛdɪŋ ənd ˈmɛrɪʤ/

  Wort des Tages

  lorimer
Favoriten