suitable for the occasion or circumstances

listen to the pronunciation of suitable for the occasion or circumstances
Englisch - Englisch
decorous
suitable for the occasion or circumstances

  Silbentrennung

  sui·ta·ble for the oc·ca·sion or circumstances

  Türkische aussprache

  sutıbıl fôr dhi ıkeyjın ır sırkımstänsız

  Aussprache

  /ˈso͞otəbəl ˈfôr ᴛʜē əˈkāᴢʜən ər ˈsərkəmˌstansəz/ /ˈsuːtəbəl ˈfɔːr ðiː əˈkeɪʒən ɜr ˈsɜrkəmˌstænsəz/

  Wort des Tages

  etiolate
Favoriten