sparing; niggardly; parsimonious

listen to the pronunciation of sparing; niggardly; parsimonious
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
scanty
Sparing; parsimonious
spary
sparing; niggardly; parsimonious
Favoriten