someone who forces another to have sexual intercourse

listen to the pronunciation of someone who forces another to have sexual intercourse
Englisch - Türkisch

Definition von someone who forces another to have sexual intercourse im Englisch Türkisch wörterbuch

rapist
{i} tecâvüzcü

Sami hüküm giymiş bir çocuk tecavüzcüsüdür. - Sami is a convicted child rapist.

Tecavüzcü, yargılanması sırasında hiçbir pişmanlık işareti göstermedi. - The rapist showed no signs of remorse during his trial.

rapist
ırz düşmanı
rapist
ırza tecavüzden suçlu kimse
rapist
{i} tecavüz eden adam
Englisch - Englisch
raper
rapist
someone who forces another to have sexual intercourse

  Silbentrennung

  some·one who Forc·es an·oth·er to have sex·u·al in·ter·course

  Türkische aussprache

  sʌmwʌn hu fôrsîz ınʌdhır tı häv sekşuıl întırkôrs

  Aussprache

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈfôrsəz əˈnəᴛʜər tə ˈhav ˈseksʜo͞oəl ˈəntərˌkôrs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈfɔːrsɪz əˈnʌðɜr tə ˈhæv ˈsɛkʃuːəl ˈɪntɜrˌkɔːrs/

  Wort des Tages

  subserve
Favoriten