someone who forces another to have sexual intercourse

listen to the pronunciation of someone who forces another to have sexual intercourse
İngilizce - Türkçe

someone who forces another to have sexual intercourse teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rapist
{i} tecâvüzcü

Şüpheli tecavüzcü gözaltına alındı. - The suspected rapist was taken into custody.

Tecavüzcü, yargılanması sırasında hiçbir pişmanlık işareti göstermedi. - The rapist showed no signs of remorse during his trial.

rapist
ırz düşmanı
rapist
ırza tecavüzden suçlu kimse
rapist
{i} tecavüz eden adam
İngilizce - İngilizce
raper
rapist
someone who forces another to have sexual intercourse

  Heceleme

  some·one who Forc·es an·oth·er to have sex·u·al in·ter·course

  Türkçe nasıl söylenir

  sʌmwʌn hu fôrsîz ınʌdhır tı häv sekşuıl întırkôrs

  Telaffuz

  /ˈsəmˌwən ˈho͞o ˈfôrsəz əˈnəᴛʜər tə ˈhav ˈseksʜo͞oəl ˈəntərˌkôrs/ /ˈsʌmˌwʌn ˈhuː ˈfɔːrsɪz əˈnʌðɜr tə ˈhæv ˈsɛkʃuːəl ˈɪntɜrˌkɔːrs/

  Günün kelimesi

  procumbent