so that, in a manner that

listen to the pronunciation of so that, in a manner that
Englisch - Türkisch

Definition von so that, in a manner that im Englisch Türkisch wörterbuch

so as
ki
so as
kadar gibi suretle
so as
gibi suretle
so as
veçhile için ki
so as
veçhile
so as
amacıyla

Biz yoğun trafikten kaçınmak amacıyla, Noel için evde kaldık. - We stayed home for Christmas, so as to avoid heavy traffic.

so as
için

Korkutmamak için onunla nazik şekilde konuştum. - I spoke to him kindly so as not to frighten him.

Sabahleyin bir koşuşturmadan kaçınmak için bugün biraz geç saatlere kadar çalışacağım. - Today I'm working a little late so as to avoid a rush in the morning.

Englisch - Englisch
so as
so that, in a manner that
Favoriten