slobber

listen to the pronunciation of slobber
Englisch - Türkisch
salya akıtmak
ağzından salyalar akıtmak
salya akıt

Tom'un köpeği onun yastığına salya akıttı. - Tom's dog slobbered on his pillow.

salya

Tom'un köpeği onun yastığına salya akıttı. - Tom's dog slobbered on his pillow.

{f} salyası akmak
{f} ağzının suyu akmak
{f} salya sümük öpmek
f., k.dili. ağzından salya akmak. i., k.dili. ağızdan akan salya
{f} ağzından akmak
{i} aşırı duygusal sözler
nemli
slave
{f} köle gibi çalışmak
slave
{i} köle

Lincoln bütün kölelerin serbest bırakılmasını kabul etti. - Lincoln agreed that all slaves should be freed.

Kölelik Texas Cumhuriyeti'nde yasaldı. - Slavery was legal in the new Republic of Texas.

slobber over
abartmak
slobber over
gevezelik yapmak
slave
{i} esir
slave
abd

ABD'nin her yerinde köleliği yasaklamak istediler. - They wanted to ban slavery everywhere in the United States.

Kölelik, Abd'de 1865 yılına kadar kaldırılmadı. - Slavery was not abolished in the U.S. until 1865.

slave
(Bilgisayar) bağımlı
slobbery
abartmalı
slave
{f} didinmek
slave
slave labor esir işi
slave
slave driver köle gibi adam çalıştıran kimse
slave
bende
slave
köle,v.esir et: n.esir
slave
köle gibi çalışan kimse
slave
esir etmek
slave
(fiil) köle gibi çalışmak, eşek gibi çalışmak, didinmek
slave
cariye
slave
zoraki yaptırılan iş
slave
(isim) esir, köle, kul
slave
köle yapmak
slobbering
salya ile kaplı bir şekilde
slobbery
aşırı duygusal
slobbery
{s} abartılı
slobbery
{s} ıslak
slobbery
{s} salyalı
slobbery
{s} salya akıtan
slobbery
{s} salyası akan
slobbery
{s} vıcık vıcık
Englisch - Englisch
Liquid material, generally saliva, that dribbles or drools outward and downward from the mouth

There was dried slobber on his coat lapel.

To emit saliva or intaken but not yet swallowed liquid to run from one's mouth. To drool

All babies slobber.

{n} slave
{v} to slaver, to wet with spittle
If a person or an animal slobbers, they let liquid fall from their mouth. slobbering on his eternal cigarette end. = drool. to let saliva (=the liquid produced by your mouth) come out of your mouth and run down = drool (Perhaps from slobberen )
A jellyfish
{f} salivate, drool; smear with saliva, wet with drool; indulge in sentimentality or emotionalism
let saliva drivel from the mouth; "The baby drooled"
To emit saliva or intaken but not yet swallowed liquid to run from ones mouth. To drool
saliva spilling from the mouth
{i} saliva, drool; extreme sentimentality or emotionalism, drivel
Salivation
slobbery
Wet and slimy, containing slobber, having the consistency of slobber

Well! Make yourself at home, why don't you? I joked.

slobbered
past of slobber
slobbering
present participle of slobber
slobbers
third-person singular of slobber
slobbery
Prone to produce an excess of saliva or slobber
slobbery
a slobbery kiss or mouth is unpleasantly wet
slobbery
{s} wet, damp, drooly; sentimental, overemotional
slobbery
Wet; sloppy, as land
slobber
Favoriten