situated or living nearby or adjacent to

listen to the pronunciation of situated or living nearby or adjacent to
Englisch - Türkisch

Definition von situated or living nearby or adjacent to im Englisch Türkisch wörterbuch

neighboring
civardaki
neighboring
yöredeki
neighbouring
mücavir
neighbouring
(Biyokimya) yan
neighbouring
komşu

Köyümüz Katoliktir, ancak komşu köy Evangelisttir. - Our village is Catholic, but the neighbouring village is Evangelist.

Onların komşu ülkelerle iyi ilişkileri var. - They have good relations with neighbouring countries.

neighbouring
(yer) yakındaki
neighboring
komşu

komşu ülke için bilgi sızıntılarıyla yüklüdür,polis. - The police charged him with leaking information to a neighboring country.

O ülke, komşu ülkelerle olan diplomatik ilişkileri kesti. - That country broke off diplomatic relations with the neighboring countries.

neighbouring
komşu oluyor
neighboring
{s} bitişik
neighbouring
{s} bitişik
Englisch - Englisch
neighboring
neighbouring
situated or living nearby or adjacent to

  Silbentrennung

  si·tu·a·ted or li·ving near·by or ad·ja·cent to

  Türkische aussprache

  sîçueytîd ır lîvîng nîrbay ır ıceysınt tı

  Aussprache

  /ˈsəʧo͞oˌātəd ər ˈləvəɴɢ ˈnərˈbī ər əˈʤāsənt tə/ /ˈsɪʧuːˌeɪtɪd ɜr ˈlɪvɪŋ ˈnɪrˈbaɪ ɜr əˈʤeɪsənt tə/

  Wort des Tages

  crapulous
Favoriten