simple past tense and past participle of exaggerate

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of exaggerate
Englisch - Türkisch

Definition von simple past tense and past participle of exaggerate im Englisch Türkisch wörterbuch

exaggerated
abartılmış

Olayların bu açıklaması tamamen abartılmış, üstelik doğru olsa bile. - This description of events is completely exaggerated, even if it's essentially true.

Rapor abartılmış olabilir. - The report may be exaggerated.

exaggerated
{s} abartılı

O, abartılı bir inleme çıkardı ve elini kapı tokmağına koydu. - He let out an exaggerated groan and put his hand on the doorknob.

Bizim için onun sevgisi abartılı görünüyor. - His affection for us seems exaggerated.

exaggerated
(Ticaret) fahiş
exaggerated
abartılmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
exaggerated
{f} abart

Olayların bu açıklaması tamamen abartılmış, üstelik doğru olsa bile. - This description of events is completely exaggerated, even if it's essentially true.

Balıkçı yakaladığı balığın büyüklüğünü abarttı. - The fisherman exaggerated the size of the fish he had caught.

exaggerated
mübalağalı
exaggerated
şişirilmiş
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
exaggerated
{s} aşırı
Englisch - Englisch
exaggerated
simple past tense and past participle of exaggerate
Favoriten