to have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide

listen to the pronunciation of to have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide
Englisch - Türkisch

Definition von to have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide im Englisch Türkisch wörterbuch

trust
güvenmek

Tüm yapabileceğiniz birbirinize güvenmektir. - All you can do is trust one another.

Ona güvenmek için daha iyi tanımalıydın. - You should have known better than to trust him.

trust
{i} mütevellilik; mutemetlik
trust
güvence
trust
{i} sorumluluk; görev, vazife
trust
{f} 1. güvenmek, itimat
trust
{i} ümit
trust
ortaklık
trust
güvenirlik
trust
{f} inanmak
trust
teslim etmek
trust
inan

Ondan hoşlanıyorum fakat aynı zamanda ona gerçekten inanmıyorum. - I like him, but at the same time I don't really trust him.

Onun söylediğine inanabileceğimi zannetmiyorum. - I don't feel that I can trust what he says.

trust
{f} ummak
trust
tevekkül etmek
trust
bakım
trust
tröst
trust
{f} veresiye vermek
trust
{i} güven, itimat
trust
{f} itimat etmek
trust
{f} kredi vermek
Englisch - Englisch
trust
to have trust; to be credulous; to be won to confidence; to confide
Favoriten