set apart for a particular use or person; reserved

listen to the pronunciation of set apart for a particular use or person; reserved
Englisch - Türkisch

Definition von set apart for a particular use or person; reserved im Englisch Türkisch wörterbuch

appropriate
{f} özelleştirmek
appropriate
(Askeri) (BİLG. TERİMİ) - ÜST SINIR BELİRLEYEREK AYIRMAK; - ION: ÜST SINIRLI AYIRIM, UYGUN, İLGİLİ
appropriate
(fiil) kendine mâletmek, iç etmek, özelleştirmek, üstüne oturmak, el koymak; ayırmak
appropriate
{s} yakışık alır
appropriate
{f} üstüne oturmak
appropriate
uygun

Lütfen içeriği gözden geçiriniz ve herhangi uygun bir geri bildirim veriniz. - Please review the contents and provide any appropriate feedback.

Tom Mary'nin giydiğinin resmî bir parti için uygun olmadığını düşünüyordu. - Tom thought what Mary was wearing wasn't appropriate for a formal party.

appropriate
çalmak
appropriate
özüne ayırmak
appropriate
{f} el koymak
appropriate
tahsis edilen
set apart for
ayrı koymak için
appropriate
appropriateness uygunluk yerinde olu
appropriate
{s} biçilmiş kaftan
appropriate
{f} ayırmak
appropriate
kendine ayırmak
appropriate
(Sosyoloji, Toplumbilim) sahiplenmek
appropriate
(sıfat) uygun, yerinde, yakışık alır, has, özgü, biçilmiş kaftan
appropriate
appropriately uygun bir şekil
appropriate
zimmetine geçir/ayır
appropriate
(Avrupa Birliği) uygun, münasip
Englisch - Englisch
appropriate
set apart for a particular use or person; reserved
Favoriten