see irritation, n

listen to the pronunciation of see irritation, n
Englisch - Türkisch

Definition von see irritation, n im Englisch Türkisch wörterbuch

irritable
{s} asabi

Tom sabahları genellikle biraz asabidir. - Tom is usually a little irritable in the morning.

O, her zaman sabahleyin biraz asabidir. - He is always a little irritable in the morning.

irritable
{s} çabuk kızan
irritable
barut gibi
irritable
fevri
irritable
(Tıp) iritabl
irritability
alınganlık
irritability
titizlik
irritability
{i} çabuk öfkelenme
irritability
(Tıp) Aşırı hassaslık
irritability
{i} sinirlilik
irritability
(Tıp) Hafif uyartılara karşı şiddetle cevap verme yeteneği, iritabilite
irritability
{i} asabilik
irritability
(Tıp) Uyartılma yeteneği
irritable
{s} alıngan
irritable
{s} çabuk kızan, sinirli
irritable
{s} tahriş olan
Englisch - Englisch
irritability
irritable
irritate
see irritation, n
Favoriten