seçici

listen to the pronunciation of seçici
Türkisch - Englisch
selector
selective

She has selective hearing. - Onun seçici işitmesi vardır.

Tom has selective hearing. - Tom'un seçici işitmesi var.

picky

Don't be too picky. There aren't that many fish in the sea. - Çok seçici olma. Denizde o kadar çok balık yok.

You're being too picky. - Çok seçici davranıyorsun.

choosing

ׂShe's very picky when it comes to choosing hotels. - İş otel seçmeye gelince çok seçicidir.

selective; grader, selector
Selective, discriminating, picky, selecting, choosing
discriminating
picker
selecting
grader
selectively
chooser

Beggars can't be choosers. - Dilenciler seçici olamaz.

seçici geçirgen
(Biyoloji) Semipermeable
Seçici Servis Sistemi; kabin alt sistemi
(Askeri) Selective Service System; shelter subsystem
seçici kanal
selector channel
seçici kimse
chooser
seçici kurul
jury, selection committee
seçici kurul
jury
seçici olmak
be particular about
seçici olmayan
promiscuous
seçici soğurum
selective absorption
seçici tanım özelliği
(Askeri) selective identification feature
seçici yansıma
selective reflection
seç
choose

You may choose any of them. - Onlardan herhangi birini seçebilirsin.

You may choose what you like. - İstediğinizi seçebilirsiniz.

seç
chose

He was chosen to be a member of the team. - O, takımın bir üyesi olarak seçildi.

Mother chose this curtain. - Annem bu perdeyi seçti.

seç
{f} chosen

I realized that what I had chosen didn't really interest me. - Seçtiğim şeyin beni ilgilendirmediğini anladım.

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. - Her şahıs, doğrudan doğruya veya serbestçe seçilmiş temsilciler vasıtasıyla, memleketin kamu işleri yönetimine katılmak hakkını haizdir.

seç
choosing

I hope to find a job of my own choosing. - Kendi seçtiğim bir işi bulmayı umuyorum.

Mary took her time choosing a dress even though Tom was waiting for her. - Tom onu bekliyor olsada, Mary'nin bir elbise seçmesi zamanını aldı.

seç
{f} elect

In 1860, Lincoln was elected President of the United States. - 1860'ta Lincoln, ABD başkanlığına seçildi.

Yuri Andropov was elected Chairman of the Presidium of the Supreme Soviet on June 16, 1983. - Yuri Andropov 16 Haziran 1983 te Yüce Rusya'nın Başbakanlık Heyetinin başkanı seçilmişti.

seç
{f} elected

In 1860, Lincoln was elected President of the United States. - 1860'ta Lincoln, ABD başkanlığına seçildi.

Dwight Eisenhower was elected president in 1952. - Dwight Eisenhower, 1952'de başkan olarak seçildi.

band seçici
band selector
kanal seçici
tuner
kanal seçici
(Teknik,Televizyon) channel selector switch
program seçici
program selector
seç
(Bilgisayar) choose columns
seç
(Bilgisayar) select from
seç
pick out

You can pick out any book you like. - Beğendiğin kitabı seçebilirsin.

Please help me pick out a sweater which matches my new dress. - Lütfen bana, yeni elbiseme uyan bir süveter seçmede yardım et.

seç
single out

I don't think it's fair to single out Tom. - Tom'u seçmenin adil olduğunu sanmıyorum.

seç
{f} selecting

Tom did a pretty good job of selecting music for the dance. - Tom, dans için müzik seçimi konusunda iyi bir iş çıkardı.

seç
select

Those selected will have to face extensive medical and psychological tests. - Seçilmiş olanlar kapsamlı tıbbi ve psikolojik testlerle yüzleşmek zorunda kalacak.

The president shall be selected by majority vote. - Başkan çoğunluğun oyu ile seçilecek.

seç
pick on

I have to pick one of them. - Onlardan birini seçmek zorundayım.

Why don't you pick on someone your own size? - Neden boyuna göre birini seçmiyorsun?

seç
{f} selected

The president shall be selected by majority vote. - Başkan çoğunluğun oyu ile seçilecek.

She selected a blue dress from the wardrobe. - Elbise dolabından mavi bir elbise seçti.

seç
choose, select
bant seçici
band selector
basamak seçici
(Elektrik, Elektronik) digit selector
dijital seçici arama
(Askeri) digital selective calling
geri vites seçici öbeği
(Otomotiv) reverse selector hub
gerilim seçici
voltage selector
grup seçici
(Elektrik, Elektronik,Teknik) group selector
güvenlik yardımı; seçici özellik (Küresel Konumlama Sistemi (GPS)); baş danışman
(Askeri) security assistance; selective availability (GPS); senior adviser; situational awareness; staging area; stand-alone switch
hat seçici
line selector
hedef seçici
(Askeri) target selector
istasyon seçici
(radyo) station selector
iyon seçici elektrot
(Tıp) ion selective electrode
kanal seçici
channel selector
muhtaç olan seçici olamaz
beggars can't be choosers
oluk seçici
(Televizyon) programselector
oluk seçici
tuner
resim seçici
vision mixer
sayfa seçici
(Bilgisayar) sheet selector
sayı seçici
digit selector
sayısal seçici
numerical selector
seç
singleout
silah seçici
(Bilgisayar) gun selector
son seçici
final selector
taban seçici
(Denizbilim) substratum chooser
yön seçici
direction selector
seçici
Favoriten