süt

listen to the pronunciation of süt
Türkisch - Englisch
milk

My daughter is buying milk from the store. - Kızım dükkândan süt alıyor.

More than 75% of farms raised pigs and milk cows. - Çiftliklerin %75'inden fazlası domuz ve süt ineği yetiştirdi.

galactic
latex; milky juice (of some plants)
galacto
slang gasoline, juice
foster
lactic
custard
batter
süt çocuğu
1. nursing infant, unweaned baby. 2. naïve, inexperienced person, babe in the woods
süt danası
Bob veal; the veal of a very young or unborn calf
süt dişi
(Tıp, İlaç) milk tooth, baby tooth, temporary tooth, primary tooth, deciduous tooth
süt dişleri
(Tıp, İlaç) milk teeth, baby teeth, temporary teeth, primary teeth, deciduous teeth
süt emmek
milk sucks
süt kardeşi
Milk brother
süt sağma makinası
Milking machine
süt sağım makinası
Milking machine

We use milking machines at our farm.

süt vermek
lactate
süt aile
foster parents
süt akiği
galactite
süt anne
foster mother
süt anne
nursing mother
süt anne
wet nurse
süt annelik yapmak
wet nurse
süt asidi
lactic acid
süt asidi
lactic acid laktik asit
süt ayırıcı
cream separator, separator, creamer
süt baba
foster father
süt bebeği
suckling
süt beyazı
milk-white
süt dadı
foster nurse
süt damarları
(Konuşma Dili) lactiferous ducts
süt damarı
milk vein
süt danası
veal, vealer, unweaned calf
süt dişi
milk tooth
süt dişleri
milk teeth
süt domuzu
roaster
süt domuzu
sucking pig
süt dökmüş kedi gibi
with his tail between his legs
süt dökmüş kedi gibi
1. (someone) who looks shamefaced, who's wearing a hangdog look, who has a guilty look on his face. 2. shamefacedly, wearing a hangdog look, guiltily
süt evlât
fosterling
süt evlât
foster child
süt gibi
spotlessly white and clean
süt gibi
white and clean
süt gibi
milky
süt gibi olma
milkiness
süt ineği
milch cow
süt ineği
dairy cattle
süt ineği
milker
süt kabı
(büyük) churn
süt kaymağı
clotted cream
süt kebabı
a shish kebab made by roasting chunks of meat that have been parboiled in milk
süt kesilmek
(for milk) to sour, go bad, go bad, go off
süt kesimi
weaning
süt kuzusu
suckling lamb, suckling
süt kuzusu
1. suckling lamb, unweaned lamb. 2. baby; very young child, toddler, tot. 3. pampered, spoiled person
süt kuzusu
suckling
süt kuzusu
sucker
süt liman olmak
smooth
süt mantarı
(Tabiat Doğa) (mantar, fütr) [syn.: süt mantarı, kuzumantarı] milky agaric
süt mavisi
baby blue
süt salgılama
lactation
süt salgılamak
lactate
süt sağmak
to milk
süt sağıcı
milker
süt sağım makinesi
milking machine
süt sağım odası
milking parlour
süt taşı
galactite
süt tozu
powdered milk, dried milk
süt veren
lactiferous
süt verici
lactiferous
süt verme
lactation
süt vermek
a) to suckle, to nurse b) (inek) to milk
süt vermek
to suckle, nurse, breast-feed
süt çalmak
for spoiled or infected milk to make (a nursing baby) ill
süt çiftliği
dairy farm
süt çocuk
foster child
süt çocuğu
nursling
süt çocuğu
suckling
süt çocuğu
nurseling
süt ürünleri
dairy products

I seldom eat dairy products. - Ben nadiren süt ürünleri tüketirim.

Tom is allergic to dairy products. - Tom'un süt ürünlerine karşı alerjisi var.

süt ürünleri işleme tesisleri
(Hukuk) dairy processing plants ŞŞŞŞ
süt ürünü
dairy produce, dairy product
süt şekeri
milk sugar, lactose
süt şekeri
milk sugar
süt şekeri
lactose, milk sugar
süt şekeri
galactose
konsantre süt
(Gıda) condensed milk
süt dişi
milk teeth
süt dişi
(Diş Hekimliği) baby tooth
süt dişi
primary teeth
süt dişi
deciduous teeth
süt tozu
(Gıda) powder milk
süt tozu
(Gıda) dried milk
süt çocuğu
sissy
süt çocuğu
(deyim) jellyfish
süt çocuğu
drip
süt ürünleri
(Denizbilim) milk products
süt ürünü
dairy product
süt ürünü
dairy produce
süt dişleri
milk tooth
süt tozu
milk powder
süt tozu
powdered milk
süt şekeri
lactose

Many Asians are lactose intolerant. - Birçok Asyalı, süt şekeri duyarlısıdır.

Süt dişi
(Diş) primary tooth
Süt tozu
(Gıda) dry milk
süt dişleri
deciduous teeth
süt dişleri
baby teeth
sütler
milks
yağlı süt
fat milk
anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek
to go through extreme hardship
anasından emdiği süt burnundan gelmek
to have a hell of a time
ağzı süt kokmak
to be an infant in arms, to be green
bol süt veren inek
a good milker
bozuk süt
sour milk
bozulmak (süt et yumurta vb)
turn bad
buzlu süt
ice milk
helal süt emmiş
(deyim) as straight as a die
helal süt emmiş good, upright, worthy
(person)
homojen süt
(Gıda,Endüstri) homogenous milk
homojenize süt
homogenized milk
imansız süt
(Konuşma Dili) skim/skimmed milk
imansız süt
skimmed milk, skim milk
insanoğlu çiğ süt emmiş
(Atasözü) Human beings don't always behave decently
kaymağı alınmamış süt
unskimmed milk
kaymağı alınmış süt
skimmed milk
kaymağı alınmış süt
skim milk
kesik süt peyniri
(Tarım) green cheese
kesilmiş süt
curd
kesilmiş süt
sour milk
meme-süt kanalı genişlemesi
(Tıp) mammary duct ectasia
meyve ve süt tatlısı
fool
pastörize süt
pasteurised milk
saf süt
whole milk
tam yağlı süt
whole milk
tekeden süt çıkarmak
colloq . to be able to do the impossible, be able to pull off the most unlikely things
temiz süt emmiş
(someone) who comes of good stock, decent, trustworthy
yağsız süt
skim milk, skimmed milk
yağsız süt
skimmed milk
yağsız süt
skim milk
çiğ süt emmek
(Konuşma Dili) to be evil-minded by nature, be a bad egg from the word go
üç katlı sandviç ve süt lütfen
Bring me a triple decker sandwich and milk please
Türkisch - Türkisch
Süte benzeyen her türlü sıvı
Bazı bitkilerin türlü organlarında bulunan beyaz renkte öz su
Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavrularını beslemek için memelerinden gelen, besin değeri yüksek beyaz sıvı
Benzin, mazot
Erkek balığın tohumu
(Osmanlı Dönemi) ŞİR
(Osmanlı Dönemi) ALUK
(Osmanlı Dönemi) LEBEN
(Osmanlı Dönemi) TULL
(Osmanlı Dönemi) ÜHBE
(Osmanlı Dönemi) ARAK
ze
lak
süt şekeri
Laktoz
süt asidi
Laktik asit
süt ağacı
Isırgangillerden, Güney Amerika ormanlarında yetişen, sütlü öz suyu çok olan bitki (Galactodendron)
süt beyaz
Bembeyaz, çok beyaz
süt danası
Yeni doğmuş, daha süt emen dana
süt dişi
bakınız: Süt dişi
süt kuzusu
Doğumdan ikinci ayın sonuna kadar olan ve ana sütü emen erkek veya dişi kuzu
süt kuzusu
Çok küçük çocuk, bebek, yavru
süt kuzusu
Çok nazlı büyütülmüş kimse
süt kırı
Beyaz renkte olan
süt mavisi
Çok açık mavi
süt otu
Süt otugillerden, Kuzey Amerika'da yetişen, kökleri hekimlikte kullanılan otsu bir bitki (Polygala vulgaris)
süt otugiller
Sarılgan gövdeli ot ve çalıları içine alan, iki çenekli, ayrı taç yapraklı çiçekli bitkiler familyası
süt tozu
Özel yöntemlerle kurutularak toz durumuna getirilen ve sulandırılarak kullanılan süt
süt çocuğu
Sütle beslenen çocuk
süt şekeri
bakınız: laktoz
Süt dişi
kuzu dişi
Süt çocuğu
agucuk
Süt şekeri
galaktoz