remove the organization from

listen to the pronunciation of remove the organization from
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
disorganize
remove the organization from

  Silbentrennung

  re·move the or·ga·ni·za·tion from

  Türkische aussprache

  rimuv dhi ôrgınızeyşın fırm

  Aussprache

  /rēˈmo͞ov ᴛʜē ˌôrgənəˈzāsʜən fərm/ /riːˈmuːv ðiː ˌɔːrɡənəˈzeɪʃən fɜrm/

  Wort des Tages

  annus mirabilis
Favoriten