kodlama

listen to the pronunciation of kodlama
Türkisch - Englisch
coding
codification
(Bilgisayar) encode
decoding
encodıng
kodlama denetimi
coding check
kodlama dili
coding language
kodlama formu
coding form
kodlama kâğıdı
coding form, coding sheet
kodlamak
codify
kodlamak
(Ticaret) encoding
kodla
{f} code

The Code of Hammurabi is one of the world's most ancient code of laws. - Hammurabi kodu dünyanın en eski yasa kodlarından biridir.

kodla
{f} coding
kodla
codify
kodlamak
encode
kodlamak
code
kodla
encode

3031 is 01 encoded to Unicode. - 3031 Unicode'da 01 olarak kodlanmıştır.

alfabetik kodlama
alphabetic coding
doğrudan kodlama
direct coding
en az erişim süreli kodlama
minimum access coding
en az erişim süreli kodlama
(Bilgisayar) minimum-access coding
en az geciktirmeli kodlama
(Bilgisayar,Teknik) minimum latency coding
eniyi kodlama
optimal encoding
evre değiştirimli kodlama
(Bilgisayar,Teknik) phase modulation coding
frekans kodlama
(Pisikoloji, Ruhbilim) frequency coding
göreceli kodlama
relative coding
göreli kodlama
relative coding
imge kodlama
(Bilgisayar) image coding
iskelet kodlama
skeletal coding
kişisel kodlama
own coding
kodlamak
to code, encode
kodlamak
encipher
mikro kodlama
microcoding
milli kodlama bürosu
(Askeri) national codification bureau
mutlak kodlama
absolute coding
optimal kodlama
optimal encoding
optimum kodlama
optimum coding
otomatik kodlama
autocode
otomatik kodlama
automatic coding
seri kodlama
(Bilgisayar) serial encoding
simgesel kodlama
symbolic coding
video kodlama
video coding
özel kodlama
specific coding
Türkisch - Türkisch
bakınız kotlama. Kodlamak (II) işi
kodlamak
bakınız kotlamak. Harflemek
kodlama
Favoriten