rasyonel

listen to the pronunciation of rasyonel
Türkisch - Englisch
rational

She is reputable, rational and above all pretty. - O, saygın rasyonel ve özellikle güzel.

He tried to rationalize his foolish actions. - Onun aptalca eylemlerini rasyonelleştirmeye çalıştı.

rationalist
rationalistic
efficient
rationale
rasyonel sayı
rational number
rasyonel bir şekilde
rationally
rasyonel olarak
efficiently
rasyonel olmayan
surd
rasyonel olmayan sayı
surd
rasyonel sayı
math . rational number
rasyonel sayıya çevirmek
rationalize
rasyonel
Favoriten