rasyonel

listen to the pronunciation of rasyonel
Türkisch - Englisch
rational

She is reputable, rational and above all pretty. - O, saygın rasyonel ve özellikle güzel.

Numbers that can be expressed as fractions of two whole numbers are called rational numbers. - İki tam sayının kesirleri olarak ifade edilebilen sayılar, rasyonel sayılar olarak adlandırılır.

rationalist
rationalistic
efficient
rationale
rasyonel sayı
rational number
rasyonel bir şekilde
rationally
rasyonel olarak
efficiently
rasyonel olmayan
surd
rasyonel olmayan sayı
surd
rasyonel sayı
math . rational number
rasyonel sayıya çevirmek
rationalize
rasyonel
Favoriten