rasyonel

listen to the pronunciation of rasyonel
Türkçe - İngilizce
rational

I can convince him also without rational arguments, said Mary. - Mary Onu rasyonel argümanlar olmadan da ikna edebilirim dedi.

He tried to rationalize his foolish actions. - Onun aptalca eylemlerini rasyonelleştirmeye çalıştı.

rationalist
rationalistic
efficient
rationale
rasyonel sayı
rational number
rasyonel bir şekilde
rationally
rasyonel olarak
efficiently
rasyonel olmayan
surd
rasyonel olmayan sayı
surd
rasyonel sayı
math . rational number
rasyonel sayıya çevirmek
rationalize
rasyonel