pron. belonging to you

listen to the pronunciation of pron. belonging to you
Englisch - Türkisch

Definition von pron. belonging to you im Englisch Türkisch wörterbuch

yours
saygılarımla
yours
seninki

Kimin evi seninkinin karşısında? - Whose house is opposite to yours?

Seninki de fena değil. - Yours is not bad, either.

yours
yours truly hürmetle
yours
ben

Benim köpeğim neredeyse boyunuzun yarısı kadar. - My dog is almost half the size of yours.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

yours
senin

Sorunu niçin kendin araştırmıyorsun? O senin sorumluluğun. - Why don't you look into the problem yourself? It's your responsibility.

Senin bu iş planı neredeyse çok iyimser görünüyor. Bütün söyleyebileceğim onun bir boş hayalden daha fazlası olduğunu ummamdır. - This business plan of yours seems almost too optimistic. All I can say is I hope it's more than just wishful thinking.

yours
sizin

Kaoru, şimdiye kadar en iyi tepki sizinki - büyük ödülü kazanırsınız. - Kaoru, yours is the best reaction so far - you win the grand prize.

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

yours
sizinki

O bakımdan benim görüşüm sizinkinden farklıdır. - In that respect, my opinion differs from yours.

Sizinkinin şeklinde bir ceket istiyorum. - I want a jacket shaped like yours.

yours
sizinkiler

Bir kaleme ihtiyacım var. Sizinkilerden birini kullanabilir miyim? - I need a pencil. Can I use one of yours?

Sanırım bunlar sizinkiler. - I think these are yours.

yours
seninkiler

Benim ayakkabılarım seninkilerden daha büyük. - My shoes are bigger than yours.

Bunlar benim çoraplarım mı yoksa seninkiler mi? - Are these my socks or yours?

yours
sizlerinki
Englisch - Englisch
yours
pron. belonging to us
our
belonging to you
{i} yrs
pron. belonging to it
its
pron. belonging to me
mine
pron. belonging to me
my
pron. belonging to us
ours
pron. belonging to you
Favoriten