prepare (students) hastily for an impending exam

listen to the pronunciation of prepare (students) hastily for an impending exam
Englisch - Türkisch

Definition von prepare (students) hastily for an impending exam im Englisch Türkisch wörterbuch

cram
(Tekstil) toklamak
cram
sıkışmak
cram
sıkıca doldurmak (basınç)
cram
sınav için çok çalışmak
cram
acele ile sınava hazırlanmak
cram
ağzına kadar doldurmak
cram
{f} tıkmak
cram
(fiil) tıkmak, tıkıştırmak, tıka basa yedirmek, tıka basa doldurmak, tıkınmak; semirtmek; inekletmek, sınava hazırlamak, ineklemek
cram
{f} tıkmak, tıkıştırmak, sıkıştırmak
cram
{f} tıka basa doldurmak
cram
{f} sınav öncesi ineklemek
cram
kalabalık
cram
izdiham
cram
inekleme ile öğrenilen şeyler
cram
sınav öncesi yoğun çalışma
cram
{f} semirtmek
cram
{f} tıkınmak, tıka basa yemek
cram
{f} ineklemek
cram
ağzına kadar dolu
Englisch - Englisch
cram
prepare (students) hastily for an impending exam
Favoriten