past tense of to depict

listen to the pronunciation of past tense of to depict
Englisch - Türkisch

Definition von past tense of to depict im Englisch Türkisch wörterbuch

depicted
{f} tarif et
past tense of
ve gergin geçmiş
Englisch - Englisch
depicted
past tense of to depict

  Silbentrennung

  past tense of to de·pict

  Türkische aussprache

  päst tens ıv tı dîpîkt

  Aussprache

  /ˈpast ˈtens əv tə dəˈpəkt/ /ˈpæst ˈtɛns əv tə dɪˈpɪkt/

  Wort des Tages

  testy
Favoriten