one who is grumpy or irritable

listen to the pronunciation of one who is grumpy or irritable
Englisch - Türkisch
Englisch - Englisch
grouch

I don't feel like hanging around with that grouch.

one who is grumpy or irritable

  Silbentrennung

  one who I·s grum·py or ir·ri·ta·ble

  Türkische aussprache

  hwʌn hu îz grʌmpi ır îrıtıbıl

  Aussprache

  /ˈhwən ˈho͞o əz ˈgrəmpē ər ˈərətəbəl/ /ˈhwʌn ˈhuː ɪz ˈɡrʌmpiː ɜr ˈɪrətəbəl/

  Wort des Tages

  orthography
Favoriten