one who destroys; a radical reformer; a destructionist

listen to the pronunciation of one who destroys; a radical reformer; a destructionist
Englisch - Türkisch

Definition von one who destroys; a radical reformer; a destructionist im Englisch Türkisch wörterbuch

destructive
{s} yıkıcı

Gerçekten, bilgisayarlar yıkıcıdır. - Indeed, computers are destructive.

Bir kadın bir erkekle birleşmiş olduğu zaman o yaratıcı olur, bir erkekle birleşmiş olmadığı zaman yıkıcı olur. - When a woman is united with the male, she becomes creative, when she isn't united with the male, she becomes destructive.

destructive
yok edici
destructive
Bozucu
destructive
(Tıp) Tahrip edici, harap edici, organ veya vücudu yıkıcı
destructive
yıkıntılı
destructive
örseleyici
destructive
kıran
destructive
destructive criticism yıkıcı eleştiri
destructive
(Nükleer Bilimler) tahribatlı
destructive
(Tıp) Tahribat gösteren, harabiyet gösteren
destructive
(Biyoloji) destrüktif
destructive
{s} zararlı
Englisch - Englisch
destructive
one who destroys; a radical reformer; a destructionist
Favoriten