not much, only a little: only a small amount (of)

listen to the pronunciation of not much, only a little: only a small amount (of)
Englisch - Türkisch

Definition von not much, only a little: only a small amount (of) im Englisch Türkisch wörterbuch

little
{s} ufak

Onun başarılı olacağına dair ufak bir umut var. - There is little hope that he will succeed.

Sana ufak bir hediyem var. - I have a little present for you.

little
küçük

Sana küçük bir şey getirdim. - I brought you a little something.

Küçük erkek kardeşim televizyon izliyor. - My little brother is watching television.

little
{s} az
little
azıcık

Sahip olduğu azıcık parayı çocuğa verdi. - He gave the boy what little money he had.

Kanepede azıcık kestir. - Take a little nap on the couch.

little
{s} az: There's little time left. Az zaman kaldı
little
be.az miktarda
little
değersiz
little
genç

Tom senin kızından biraz daha genç. - Tom is a little younger than your daughter.

Tom Mary'den muhtemelen sadece biraz daha genç. - Tom is probably just a little younger than Mary.

little
önemsiz

Karıncaların yaşamını önemsiz sayma. - Don't think little of the ants' lives.

little
{i} az zaman

Boşa geçirecek çok az zamanımız var. - We have little time to waste.

Konuşmaya hazırlanmak için çok az zamanım vardı. - I had little time to prepare the speech.

little
(sıfat) küçük, ufak, az, dar görüşlü, bayağı, adi
little
hemen hemen hiç

Anne kızlarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the daughters.

Anne oğullarına hemen hemen hiç bir şey söylemedi. - The mother said little to the sons.

little
{s} dar görüşlü

Ne yazık ki o bu değişiklikleri kabul etmek için biraz fazla dar görüşlüdür. - Unfortunately he's a little too narrow-minded to accept these changes.

little
ehemmiyetsiz
little
az miktar
little
Little Dipper Küçükayı takımyıldız
little
(isim) az miktar, ufak şey, az zaman
little
{s} cici
little
hemen hiç gibi
Englisch - Englisch
little

We had very little to do.

not much, only a little: only a small amount (of)
Favoriten