not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular

listen to the pronunciation of not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular
Englisch - Türkisch

Definition von not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular im Englisch Türkisch wörterbuch

abnormal
{s} anormal

Çevre kirlenmesi anormal hava koşullarına neden oluyor. - Environmental pollution is causing abnormal weather conditions.

40'lı yaslarda çocuk sahibi olmanın anormal bir tarafı yok. - There is nothing abnormal in having a child around forty.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
Englisch - Englisch
abnormal
not conformed to rule or system; deviating from the type; anomalous; irregular

    Silbentrennung

    not conformed to rule or system; de·vi·at·ing from the type; anomalous; ir·re·gu·lar

    Aussprache

    Wort des Tages

    duopoly
Favoriten