murahhas

listen to the pronunciation of murahhas
Türkisch - Englisch
murahhas heyet: official delegation, official committee
murahhas üye: corporate executive, executive appointed by the board of directors of a corporation
duly authorized or empowered
plenipotentiary, envoy; delegate
envoy, delegate
negotiator
(Kanun) duly authorised
secondary
murahhas üye
(Ticaret) managing member
murahhas üye
(Ticaret) executive director
murahhas aza
Corporate executive
murahhas aza
Corporate executive, executive appointed by the board of directors of a corporation
murahhas üye
Corporate executive, executive appointed by the board of directors of a corporation
murahhas heyet
official delegation, official committee
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Devlet veya herhangi bir teşekkül nâmına, salâhiyyetli olarak bir yere bir vazife ile gönderilen kimse
(Hukuk) Ruhsatlı, izinli, delege, bir iş için görevlendirilen
(Osmanlı Dönemi) Terhis edilen. İzin verilen. Tâlimat verilen kimse
Delgeç
Delege
murahhas üye
yetkili olan üye
murahhas
Favoriten