ammunition

listen to the pronunciation of ammunition
Englisch - Türkisch
(Askeri) mühimmat

Mühimmatı korumalıyız. - We need to conserve ammunition.

Mühimmatını israf etme. - Don't waste your ammunition.

(Askeri) askeri mühimmat
askeri teçhizat
cephane

Cephaneni boşa harcama. - Don't waste your ammunition.

Avcı silaha cephane koydu. - The hunter put ammunition in the gun.

MÜHİMMAT; CEPHANE: Tahrip maksadı dahil, taarruz ve savunmada kullanılmak üzere içine infilak maddeleri, sevk barut hakları, işaret ve aydınlatma vasıtaları ateşleme terkibi veya nükleer, biyolojik yada kimyasal maddeler doldurulmuş bir düzen. Bazı mühimmat eğitim ve merasimde veya harekat dışı maksatlar için kullanılır. Ayrıca bakınız: "Chemical ammunition; fixed ammunition; semifixed ammunition; separate loading ammunition". AMMUNİTİON AND TOXİC MATERİAL OPEN SPACE: MÜHİMMAT VE ZEHİRLİ MADDELER
AçıK DEPOLAMA SAHASı: Patlayıcı maddelerle toksik maddelerin depolanması için özel surette hazırlanmış bir saha. Raporlarda, emniyet mesafesi faktörleri bakımından depolama sahası olarak ayrılmış çevre bölge bu saha içine alınmaz. Barikatlar ve uydurma örtüler bölgeye dahildir. Ayrıca bakınız: "storage"
{i} saldırı fırsatı
{i} koz
(Askeri) MÜHİMMAT; CEPHANE: Tahrip maksadı dahil, taarruz ve savunmada kullanılmak üzere içine infilak maddeleri, sevk barut hakları, işaret ve aydınlatma vasıtaları ateşleme terkibi veya nükleer, biyolojik yada kimyasal maddeler doldurulmuş bir düzen. Bazı mühimmat eğitim ve merasimde veya harekat dışı maksatlar için kullanılır. Ayrıca bakınız: "Chemical ammunition; fixed ammunition; semifixed ammunition; separate loading ammunition". AMMUNITION AND TOXIC MATERIAL OPEN SPACE: MÜHİMMAT VE ZEHİRLİ MADDELER AÇIK DEPOLAMA SAHASI: Patlayıcı maddelerle toksik maddelerin depolanması için özel surette hazırlanmış bir saha. Raporlarda, emniyet mesafesi faktörleri bakımından depolama sahası olarak ayrılmış çevre bölge bu saha içine alınmaz. Barikatlar ve uydurma örtüler bölgeye dahildir. Ayrıca bakınız: "storage"
ammunition bearer
(Askeri) cephaneci
ammunition bearer
(Askeri) cephane eri
ammunition belt
(Askeri) fişeklik
ammunition clip
(Askeri) şarjör
ammunition clip
(Askeri) bağ
ammunition dump
(Askeri) geçici mühimmat ikmal deposu
ammunition dump
(Askeri) cephede geçici cephanelik
ammunition identification code
(Askeri) mühimmat tanıtma kodu
ammunition squad
(Askeri) cephane erleri
ammunition chest
cephane sandığı
ammunition dump
muhimmat deposu
ammunition store
mühimmat deposu
ammunition available supply rate
(Askeri) MÜHİMMAT İKMAL ORANI, GÜNLÜK CEPHANE İKMAL NİSPETİ (ORD.): Silahlarla atılan mühimmat için, günde silah başına atım ile; toptan tahsis maddeleri için, günde, bu maddelerden teşkil veya birlik başına mevcut ikmal maddeleriyle karşılanabilen ölçü birimi ile ifade edilen mühimmat miktarı. Yalnız tümenler ile savaş istihkam ve topçu birliklerinin silahları için uygulanır. Tümen kuruluşu dışındaki hizmet destek birliklerinin silahları; normal durumlar bir muharebe görevinde kullanılmalarını zaruri kılmadıkça, bunun dışında kalır
ammunition bag
(Askeri) CEPHANE TORBASI: Cephaneci erler tarafından, cephaneyi taşımak için kullanılan, branda bezinden yapılmış torba veya mahfazaların muhtelif çeşitlerinden herhangi biri
ammunition bag
(Askeri) cephane torbası
ammunition bearer
(Askeri) CEPHANECİ, CEPHANE ERİ: Muharebede birliklerin cephane ikmalini yapmak üzere, makinalı tüfek şeritleri ve el bombaları dahil, hafif ateşli silahlara ait cephaneyi taşıyan er. Buna "ammunition handler" de denir
ammunition belt
(Askeri) FİŞEKLİK: Mermileri veya mermi bağlarını taşımak için kullanılan ve yuvaları veya cepleri bulunan kemer. Buna genel olarak, "Cartridge belt"de denir
ammunition car
(Askeri) mühimmat vagonu
ammunition car
(Askeri) CEPHANE VAGONU, MÜHİMMAT VAGONU: Cephane nakliyatında kullanılan çelik demiryolu vagonu
ammunition car
(Askeri) cephane vagonu
ammunition carrier
(Askeri) mühimmat nakil aracı
ammunition carrier
(Askeri) CEPHANE ARABASI: Topların cephanesini nakleden ve toplara refakat eden araç
ammunition clip
(Askeri) BAG: Bazı otomatik ve yarı otomatik silahları doldurmakta kullanılan ve birkaç mermiyi bir arada tutan cihaz
ammunition controlled supply rate
(Askeri) MÜHİMMATIN KONTROLLU İKMAL ORANI: Kara kuvvetleri kullanımında, sarfiyatların söz konusu oranda tutulması halinde belirli bir zaman için belirtilmiş kuvvetin harekatlarını sürdürmek üzere elde bulundurulması beklenen mühimmat miktarı. Silahlar tarafından atılan mühimmat maddeleri için, günlük, her silah için devir cinsinden ve hacim olarak tahsis edilen mühimmat maddeleri için, günlük, her teşkilat için ölçü birimi cinsinden ifade edilmektedir. Taktik komutanlar, taktik harekatlar esnasında planlanan aralıklarda mühimmat sarfiyatını kontrol etmek üzere bu oranı kullanmaktadır. Her düzeydeki komutanlık kanalları vasıtasıyla yayınlanmaktadır. Bu oran, ast komutanlar ve mevcut mühimmat varlıkları tarafından arzedilen gerekli ikmal maddeleri oranına dayanarak belirlenmektedir
ammunition crane
(Askeri) CEPHANE METAFORASI: Büyük çaplı topları doldurmak için mermi ve barut haklarının kaldırılmasında kullanılan cihaz
ammunition crane
(Askeri) cephane metaforası
ammunition credit
(Askeri) cephane kredisi
ammunition credit
(Askeri) mühimmat kredisi
ammunition credit
(Askeri) MÜHİMMAT KREDİSİ, CEPHANE KREDİSİ: Bir teşkile; belirli bir süre içinde, özel bir iş için tespit edilen miktarda cephane alması maksadıyla verilen yetki. Muharebe sahasında, ordu kademesinden küçük birliklerde, cephane veya mühimmat kredileri kullanılmaz
ammunition data card
(Askeri) MÜHİMMAT BİLGİ KARTI, MÜHİMMAT ETİKETİ: İkmal edilen her münferit kafile için hazırlanmış tanıtma kartı. Mühimmatın cinsini ve terkibini bildirir; kafile numarasını ve imalatçının ismini göstermek suretiyle, cephaneyi teşkil eden unsurları tanıtmış olur. İcabında, mühimmata gösterilen dikkat ve ihtimamla ilgili talimatı da ihtiva eder
ammunition data card
(Askeri) mühimmat bilgi kartı
ammunition data card
(Askeri) mühimmat etiketi
ammunition day of supply
(Askeri) GÜNLÜK MÜHİMMAT İKMAL MİKTARI: Faal bir harekat alanında, harekatın devamını sağlamak için gerekli, günlük tahmini mühimmat miktarı. Silahlar tarafından atılan mühimmat kalemleri için, silah başına bir günde sarfedilen atım: toplu tahsis mühimmat kalemleri için, diğer ölçü birimleriyle ifade edilir
ammunition depot
(Askeri) MÜHİMMAT DEPOSU: Muharebe bölgesinin gerisinde mühimmatın teslim alındığı, sınıflandırıldığı ve yerleştirildiği bir depo
ammunition distributing point
(Askeri) cephane dağıtım noktası
ammunition distributing point
(Askeri) MÜHİMMAT DAĞITMA NOKTASI: Küçük birliklere cephane ikmalinin yapıldığı yer
ammunition distributing point
(Askeri) mühimmat dağıtma noktası
ammunition dump
cephanelik
ammunition dump
(Askeri) GEÇİCİ MÜHİMMAT İKMAL DEPOSU: Bak. "ammunition supply point"
ammunition dump
ask. cephede geçici cephanelik
ammunition expenditures
(Askeri) CEPHANE SARFİYATI: Sarfiyat, mühimmatın bir birlik tarafından tüketilmesidir. Kayıt işlemleri bakımından, bazı istisnalarıyla {nükleer silahlar ve belirli füze kademeleri) mühimmat, kullanan birliğe dağıtıldığı zaman sarfedilmiş sayılır. Özel mühimmat, atışı yapan bir birlik (a delivery unit), destekleyen ordu donatım özel mühimmat birliğini ve ateş idare merkezine bu durumdan haberdar ettiği zaman sarfedilmiş kabul edilir
ammunition expenditures
(Askeri) cephane sarfiyatı
ammunition feed
(Askeri) mühimmat besleme
ammunition for naval guns
(Askeri) deniz mühimmatı
ammunition handler
(Askeri) CEPHANE ERİ: Bakınız "ammunition bearer"
ammunition identification code
(Askeri) MÜHİMMAT TANITMA KODU: Mühimmatı tanıtmak ve sahrada ikmalini kolaylaştırmak üzere, her mühimmat kalemine tahsis edilmiş kod remzi. Örneğin; PSHBA. Burada, ilk harf ve rakam, ilgili ordu donatım kataloğuna, geri kalan üç harf silah grup, tip ve modeline ve ambalaj şekline delalet eder. Hafif silah mühimmatında, mühimmatın cinsi gösterilir
ammunition in hands of troops
(Askeri) kıta elindeki mühimmat
ammunition in hands of troops
(Askeri) KITA ELİNDEKİ MÜHİMMAT: Kıta ikmal maddeleri yüküne dahil ve bu yükün üstünde bulundurulmasına yetki verilmiş fazlalardır. Bu mühimmat, kullanan birliğin fiili sorumluluğu altındadır ve birlik geçici ikmal depolarında, birlik seyyar ikmal maddeleri ihtiyatlarında ve silah mevzilerindeki mühimmat meyanında bulundurulabilir
ammunition inspector
(Askeri) mühimmat uzmanı
ammunition inspector
(Askeri) MÜHİMMAT UZMANI: Çeşitli tipten mühimmatın özellikleri ve nitelikleri hakkında bilgiye sahip; korunması, elden geçirilmesi, depolanması, bakımı, ıslahı konularında özel surette yetiştirilmiş bir şahıs. Bir ordu donatım tesisinde görevli mühimmat uzmanı, mühimmat tetkik ve sınıflandırma şubesi müdürü olarak vazife görür. Mühimmat konusunda komutana karşı sorumlu ve rapor vermekle görevlidir
ammunition lift
(Askeri) mühimmat aktarması
ammunition lift
(Askeri) MÜHİMMAT AKTARMASI: Mühimmatın bir sabit noktadan bir taşıt aracına, bir taşıt aracından bir sabit noktaya, bir taşıt aracından başka bir taşıt aracına, bir sabit noktadan civardaki bir sabit noktaya nakli işlemi. Bu işlem, mühimmatın, fiilen bir noktadan kaldırılıp bir başka noktaya konması işini içine alır. Ayrıca bakınız: "ammunition lift capability"
ammunition lift capability
(Askeri) MÜHİMMATI AKTARMA KABİLİYETİ: Bir mühimmat birliğinin, bir günde aktarabildiği mühimmat tonu olarak ifade edilen mühimmat taşıma kabiliyeti
ammunition lift capability
(Askeri) mühimmatı aktarma kabiliyeti
ammunition loading line
(Askeri) MÜHİMMAT TERKİP ATELYESİ: Bir tesiste, birbirine benzer mühimmat kalemlerinden herhangi bir gruba ait ana parçaların birleştirilmesi için, tam bir işletme tesisi halinde kurulmuş bina, teçhizat ve lüzumlu tesisattan ibaret kolaylık tesisleri grubu
ammunition lot number
(Askeri) MÜHİMMAT LOT NUMARASI: Deniz kuvvetlerinde bu çeşit mühimmatın kod numarası
ammunition maintenance
(Askeri) MÜHİMMAT BAKIMI: Münferit mühimmat kalemlerinde, ambalajlarda veya mühimmat ana parçalarında dış yüzey bozukluklarını önlemek için yapılan çalışma. Mühimmatın parçalara ayrılması veya ana parçaların değiştirilmesi işlemini içine almaz
ammunition maintenance
(Askeri) mühimmat bakımı
ammunition modification
(Askeri) MÜHİMMAT TADİLATI: Mühimmat ve füze kalemlerinde; ıslah işlemi için gerekli geniş iş yerlerine ve teçhizata ihtiyaç kalmadan, ana parça değiştirmeleri nevinden, imalat değişiklikleri sonucu meydana gelen tadilat
ammunition modification
(Askeri) mühimmat tadilatı
ammunition officer
(Askeri) mühimmat subayı
ammunition officer
(Askeri) MÜHİMMAT SUBAYI: Bir komutanlıkta; mühimmat faaliyetlerinin (tesellüm, depolama, tetkik, sınıflandırma, dağıtım v. s.) elverişli karargah murakabesinde yardımcı görevleri yerine getiren subay
ammunition pit
(Askeri) cephane çukuru
ammunition pit
(Askeri) CEPHANE ÇUKURU: Cephanenin geçici olarak depolanması için kazılan çukur veya hendek. Bir cephane çukuru, bu cephaneyi kullanacak silaha, genel olarak, yakın bulunmalıdır
ammunition point
(Askeri) MÜHİMMAT NOKTASI: Bak. "Ammunition supply point"
ammunition point
(Askeri) mühimmat ikmal noktası
ammunition pouch
fişek çantası
ammunition required supply rate
(Askeri) MÜHİMMAT İHTİYACI İKMAL ORANI: Herhangi bir kuvvetin, harekatını sınırlamasına tabi olmaksızın devam ettirmesi için ihtiyaç duyacağı tahmin edilen mühimmat miktarı. Silahlarla sarf edilen cephane için, silah başına bir günde sarf edilen atım olarak; toplu tahsis mühimmat kalemleri için diğer ölçü birimleriyle ifade edilir. Taktik komutanlar, planlanmış taktik harekata devam edebilmek için gerekli mühimmat ihtiyaçlarını belirtmek hususunda, belirli fasılalarla, ikmal oranlarından faydalanırlar. İstekler, emir ve komuta kanallarıyla bildirilir ve her kademede tevhit edilir. Her komutan, birliği dahilinde ikmal oranını tayin ederken, mühimmat ihtiyacı, ikmal oranını dikkate alır
ammunition shelter
(Askeri) CEPHANE SIĞINAĞI
ammunition sling
(Askeri) MÜHİMMAT PARAŞÜTÜ: Kıtaların ikmali için hava araçlarından cephane atmaya mahsus tertibat. Bu tertibat, bir mahfaza ile bir paraşütten ibarettir
ammunition sling
(Askeri) mühimmat paraşütü
ammunition squad
(Askeri) CEPHANE ERLERİ: Bir silaha ait cephane işleriyle görevli erler. Ayrıca bakınız: "manning detail"
ammunition store
cephanelik
ammunition supply installation
(Askeri) mühimmat ikmal tesisi
ammunition supply installation
(Askeri) MÜHİMMAT İKMAL TESİSİ: Stok kayıtlarını tutmak ve mühimmatın alınmasını, sınıflandırılması, depolanması, ve dağıtımı için gerekli işleri yapmak üzere kurulmuş bir tesis. Depoları, mühimmat ikmal noktalarını, indirme istasyonlarını, oto bindirme noktalarını ve mühimmatın alındığı, depolandığı, sınıflandırıldığı veya dağıtıldığı bütün diğer tesisleri içine alan genel bir terimdir
ammunition supply point
(Askeri) mühimmat ikmal noktası
ammunition supply point
(Askeri) MÜHİMMAT İKMAL NOKTASI: Kullanacak birliklere veya kullanacak bir birlik. tarafından şahıslara veya ast birliklere dağıtılmak üzere mühimmatın hazır bulundurulduğu ileri nokta. Bu tesis; mühimmatı teslim alacak, sınıflandıracak, depolayacak ve dağıtacak şekilde teşkilatlandırılmış olabilir yada, sadece mühimmatın elde bulundurulması ve şahıslara veya ast birliklere dağıtımı maksadıyla, kullanacak birliğin mensupları tarafından idare edilen, geçici bir depolama noktası olabilir. Buna kısaca "ammunition point" de denir. Ayrıca bakınız: "ammunition dump", "distribution point"
ammunition tag
(Askeri) mühimmat etiketi
ammunition train
(Askeri) CEPHANE AĞIRLIĞI: Mühimmatı, dağılacağı yere nakleden personeli ve araçları içine alan bir ağırlık
ammunition train
(Askeri) Cephane ağırlığı
ammunition transfer point
(Askeri) mühimmat transfer noktası
ammunition transport vehicle
(Askeri) mühimmat nakil aracı
ammunition truck
(Askeri) kavança arabası
ammunition truck
(Askeri) KAVANCA ARABASI: Kıyı topları için; cephane çukurlarından toplara barut hakları ile mermileri nakletmeye mahsus, demir kasalı ve tekerlekli el arabası. Bu araba, mermiyi topun içine kolaylıkla kaldırmaya yarayan ve topun kama payına uyabilen bir doldurma teskeresini ihtiva eder
ammunition wagon
cephane arabası
ammunition with steel core
(Askeri) çelik çekirdekli mermi
ammunition with tracer
(Askeri) izli mermi
General Unified Ammunition Reporting Data System
(Askeri) Genel Birleştirilmiş Mühimmat Raporlama Veri Sistemi
blank ammunition
(Askeri) manevra cephanesi
demolition ammunition
(Askeri) tahrip mermisi
dummy ammunition
(Askeri) mermisi
inert ammunition
(Askeri) tesirsiz cephane
unlimited ammunition
sınırsız cephane
DOD ammunition code
(Askeri) mühimmat kodu
aircraft ammunition
(Askeri) hava mühimmatı
aircraft ammunition
(Askeri) uçak cephanesi
armour piercing ammunition
(Askeri) zırh delici mühimmat
army ammunition plant
(Askeri) ordu mühimmat fabrikası
ball ammunition
(Askeri) KÜÇÜK ÇAPLI CEPHANE, NORMAL CEPHANE: Zırh delici ve özel mühimmata ihtiyaç göstermeyen canlı ve cansız hedeflere karşı kullanılan, sert çekirdekli, genel maksat, hafif ateşli silah cephanesi
basic load of ammunition
(Askeri) KITA CEPHANE YÜKÜ: Bak. "Basic load"
biological ammunition
(Askeri) BİYOLOJİK CEPHANE, MÜHİMMAT: İmla hakkı biyolojik harp maddesinden oluşan bir tip cephane
blank ammunition
(Askeri) MANEVRA HARTUCU (TOP): Barut hakkını ihtiva eden çekirdeksiz veya mermisiz cephane. Manevra cephanesi eğitiminde, işaret vermede ve selamlamada kullanılır
chemical ammunition
(Askeri) KİMYASAL MÜHİMMAT; KİMYA MÜHİMMATI: Dolgusu, esas itibariyle, bir kimyasal madde (zehirli kimya maddesi), kimyasal eğitim ve nümayiş bastırma maddesi, sis veya yangın maddesi olan bir cins mühimmat
chemical ammunition cargo
(Askeri) KİMYASAL MÜHİMMAT YÜKÜ: Beyaz fosfor gibi harp maddeleri ihtiva eden yük. (mermi kovanları ve el bombaları). Ayrıca bak. "cargo"
chemical biological ammunition
(Askeri) (CB) KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHİMMATI: Bak. "chemical operations" ve "biological operations"
containerized ammunition distribution system
(Askeri) konteynerize edilmiş mühimmat dağıtım sistemi
conventional ammunition integrated management system
(Askeri) konvansiyonel mühimmat entegre yönetim sistemi
division ammunition office
(Askeri) TÜMEN CEPHANE BÜROSU
drill ammunition
(Askeri) EĞİTİM CEPHANESİ: Eğitimde kullanılan ve içinde paralama barutu bulunmayan cephane. Buna "dummy ammunition" da denir
dummy ammunition
(Askeri) EĞİTİM CEPHANESİ: Bak. "drill ammunition"
dummy ammunition
(Askeri) Eğitim cephanesi
fixed ammunition
(Askeri) MÜKEMMEL CEPHANE: Mermiye tamamen yapışık olan fişek kovanındaki mühimmat
fuze for ammunition
(Askeri) mühimmat tapası
gallery practice ammunition
(Askeri) KAPALI POLİGON CEPHANESİ: Kapalı poligon atışı ve nöbet işlerinde kullanılan, sevk barutu azaltılmış, cephane
guard ammunition
(Askeri) NÖBETÇİ MÜHİMMATI: Nöbet hizmetinde kullanılan sevk barutu azaltılmış cephane. Buna "guard cartridge" da denir
guided artillery ammunition
(Askeri) güdümlü topçu mühimmatı
heavy weapon ammunition
(Askeri) Ağır silh cephansei
igloo type ammunition store
(Askeri) eskimo tipi cephanelik
inert ammunition
(Askeri) TESİRSİZ CEPHANE: İçinde infilak maddesi bulunmayan cephane. Örneğin; eğitim cephanesi (drill ammunition) tesirsiz bir cephanedir. Bu terim, halen çok az kullanılmaktadır. Bak. "inert"
live ammunition
(Askeri) HAKİKİ MÜHİMMAT, ATIŞ MÜHİMMATI (ORD.): İçinde infilak maddesi bulunan mühimmat. Bak. "ammunition" ve "dummy ammunition"
match ammunition
(Avcılık) yarışma fişeği
mortar ammunition
(Askeri) havan mühimmatı
naval ammunition logistic code
(Askeri) deniz kuvvetleri mühimmatı lojistik kodu
notice of ammunition reclassification
(Askeri) harp malzemesi yeniden tasnif bildirimi
open ammunition space
(Askeri) AÇIK CEPHANELİK SAHASI: Cephanelik sahasına ilave olmak üzere, açıkta cephane depo etmek için hazırlanan veya düzenlenen bölge
pioneer and ammunition platoon
(Askeri) KITA İSTİHKAM VE MÜHİMMAT TAKIMI: Bak. "pioneer and demolition section"
practice ammunition
(Askeri) eğitim atış cephanesi
practice ammunition
(Askeri) EĞİTİM ATIŞ CEPHESİ; DERS ATIŞ MÜHİMMATI: Hedefli atış eğitiminde kullanılan cephane; sevk barutu bulunan fakat, ya tesirsiz bir parlama hakkını ya da gözetleme paralama hakkı vazifesi görerek alçak infilak maddesi paralama hakkını ihtiva eden cephane
rocket ammunition
(Askeri) ROKET MÜHİMMATI: Bir uçak veya sabit ya da seyyar bir platformdan ateşlenen, nispeten küçük boyda, roket güçlü mermiler
rocket ammunition
(Askeri) roket mühimmatı
round of ammunition
(Askeri) (RONUD) TAM ATIM: Merminin, mermi yatağında ateşlenmesi ve istenilen noktada paralanması için gerekli bütün ana parçaları içine alan atım. Bu parçalar; genel olarak, şunlardır: Kapsül, sevk barutu, sevk barutunu içinde bulunduran kap (kovan veya kese) ve mermi ile merminin usulüne göre çalışması için gerekli tapa ve tutuşturucu (boaster) dur
routine ammunition maintenance
(Askeri) GÜNLÜK MÜHİMMAT BAKIMI: Mühimmatın parçalara ayrılmasını veya ana parçaların değiştirilmesini icap ettirmiyen ve sadece münferit mühimmat ile mühimmat ambalajları, mühimmat ana parçaları ve patlayıcı maddelerin dış yüzeylerinin temizlenip korunmasını içine alan bakım faaliyeti
sealed authenticator system; special ammunition storage
(Askeri) kodların geçerliliğini kontrol sistemi (mühürlü zarflarda); özel cephane deposu
semifixed ammunition
(Askeri) YARI TERKİPLİ CEPHANE: Mermisi kovana daimi olarak tespit edilmemiş cephane
service ammunition
(Askeri) MUHAREBE CEPHANESİ, MUHAREBE MÜHİMMATI: Eğitimden çok muharebede kullanılmak maksadıyla hazırlanmış ve ayrılmış cephane
simulated ammunition
(Askeri) TAKLİT MÜHİMMAT: Topçulukta, eğitim maksadıyla kullanılan, tahtadan veya diğer bir maddeden yapılmış, taklit mühimmat
single manager for conventional ammunition
(Askeri) konvansiyonel mühimmat tek yöneticisi
small arms ammunition
(Askeri) HAFİF SİLAH MÜHİMMATI: Hafif ateşli silahlarda kullanılan cephane; 20 mm'yi de kapsayan (.787 inches) bütün cephane
smoke ammunition (projectile)
(Askeri) sis mermisi
special ammunition
(Askeri) ÖZEL MÜHİMMAT: Üstün bir kontrol kullanma ve güvenlik ihtiyacı gösterdikleri için Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bu şekilde adlandırılan mühimmat kalemleri. Bu terimin kapsadığı maddeler şunlardır: (a) nükleer ve nükleer olmayan harp başlığı kısımları, atom tahrip mühimmatı, nükleer mermiler ve bunlarla ilgili atım kıymetlendirme doneleri, sevk hakları, onarım parçaları. (b) Füze gövdeleri (yüksek yoğunluk, düşük bakım ve klasik mühimmat özelliklerini birleştirmiş füzeler hariç) ve bu gövdelere ait ana parçalar (onarım parçaları hariç) ve füze sevk hakları. Tam bir atım; özel mühimmat terimi anlamına girer. Özel mühimmat ile yakından ilgili (ve bunlara ait test, yükleme ve boşaltma teçhizatı ile özel aletler gibi) bazı kalemlerin ikmali, V. nci sınıf özel mühimmat kanalları ile yapılır
special ammunition load
(Askeri) ÖZEL MÜHİMMAT PAYI: Bir atış birliği (delivery unit) tarafından taşınacak belirli özel mühimmat miktarı. Bu payın; her sarfı müteakip, yeniden tesisi ve bütünlenmesi keyfiyeti göreve, taktik ve lojistik duruma, birliğin payı taşıma ve kullanma kabiliyetine bağlıdır. Bu da benzeri atış birlikleri arasında, günden güne değişiklik gösterebilir
special ammunition stackage
(Askeri) ÖZEL MÜHİMMAT STOKU: Bir ordu donatım birlik veya tesisinde depolanacak çeşitli özel mühimmat kalemlerinden belirli miktarlar. Bu stokun tesisi ve bütünlenmesi bir komutanlık kararıdır ve taktik duruma, lojistik duruma ve bu mühimmatla özel görev yapmaları gereken birliklerin, bu mühimmat ellerinde bulunduğu zamanki kabiliyetlerine bağlıdır. Benzeri ordudonatım birlikleri arasında, günden güne, değişiklik gösterebilir
special ammunition supply point
(Askeri) ÖZEL MÜHİMMAT İKMAL NOKTASI: Özel mühimmatın depolanıp atış birliklerine dağıtıldığı seyyar bir ikmal noktası
special ammunition supply point
(Askeri) özel mühimmat ikmal noktası
standard ammunition magazine
(Askeri) STANDART MÜHİMMAT CEPHANELİĞİ
subcaliber ammunition
(Askeri) NAMLUCUK MERMİSİ: Üzerinde eğitim yapılan silaha mahsus standart çaptan daha küçük çaptaki tatbikat mermisi. Namlucuk mermisi iktisadi olduğu gibi, ayrıca nispeten kalabalık sahalarda da kullanılabilir. Bunun için standart cephane ile yapılan atış şartlarını taklit etmek üzere, bu işe mahsus namlucuk malzemesi ile birlikte kullanılır
target practice ammunition
(Askeri) HEDEFLİ ATIŞ EĞİTİMİ MÜHİMMATI: Bak "target practice projectile"
tracer ammunition
(Askeri) İzli cephane
tracer ammunition
(Askeri) İZLİ CEPHANE: Bak. "tracer"
Englisch - Englisch
Articles used in charging firearms and ordnance of all kinds; as powder, balls, shot, shells, percussion caps, rockets, etc
Any stock of missiles, literal or figurative
{n} all sorts of military stores, shot
A device charged with explosives, propellants, pyrotechnics, initiating composition, or nuclear, biological, or chemical material for use in conjunction with defense or offense, including demolitions Certain ammunition can be used for training, ceremonial, or non-operational purposes , equipment, machines, or Automation Equipment
all projectiles, such as bullets and shot, together with their fuses and primers, that can be fired from guns or otherwise propelled
materials used in discharging firearms
This generally refers to the assembled components of complete cartridges or rounds i e , a case or shell holding a primer, a charge of propellant (gunpowder) and a projectile (bullets in the case of handguns and rifles, multiple pellets or single slugs in shotguns) Sometimes called "fixed ammunition" to differentiate from components inserted separately in muzzleloaders
Supply of weaponry i e munitions, bullets, shells
projectiles to be fired from a gun
information that can be used to attack or defend a claim or argument or viewpoint; "his admission provided ammunition for his critics"
n the bullets or shells fired from guns
Military stores, or provisions of all kinds for attack or defense
projectiles to be fired from a gun information that can be used to attack or defend a claim or argument or viewpoint; "his admission provided ammunition for his critics"
Ammunition is bullets and rockets that are made to be fired from guns. He had only seven rounds of ammunition for the revolver
You can describe information that you can use against someone in an argument or discussion as ammunition. The improved trade figures have given the government fresh ammunition
{i} projectiles shot from a weapon (bullets, grenades, bomb shells, etc.); something used to attack
To provide with ammunition
any nuclear or chemical or biological material that can be used as a weapon of mass destruction
ammo
munition
Ammunition Hill
hill in Jerusalem where a bloody battle took place during the Six Day War
ammunition dump
collection of weapons, store of ammunition, stash of weapons
ammunition inspector
expert whose function it is to examine the condition of explosives or ammunition
armor piercing ammunition
ammunition that can penetrate armor
chemical ammunition
chemical weapons, explosives that release lethal toxic chemicals on impact
gas ammunition
explosives which release harmful chemicals upon impact (type of chemical weapon)
high explosive ammunition
ammunition which contains an increased amount of explosives
illuminating ammunition
special explosives that are fire to high altitudes and give off strong light
incendiary ammunition
explosives that ignite and cause a fire in the area of detonation
inert ammunition
ammunition that does not contain explosive material
live ammunition
ammunition that has not yet been fired or exploded
rocket ammunition
weapons that are motored by burning fuel
small arms ammunition
bullets and cartridges for small weapons
smoke ammunition
explosives that emit smoke (used for signaling and camouflage)
training ammunition
inexpensive and low-power explosives used in exercises
ammunition
Favoriten