move with a low humming noise

listen to the pronunciation of move with a low humming noise
Englisch - Englisch
zoom
move with a low humming noise

  Silbentrennung

  move with a low hum·ming noise

  Türkische aussprache

  muv wîdh ı lō hʌmîng noyz

  Aussprache

  /ˈmo͞ov wəᴛʜ ə ˈlō ˈhəməɴɢ ˈnoiz/ /ˈmuːv wɪð ə ˈloʊ ˈhʌmɪŋ ˈnɔɪz/

  Wort des Tages

  tremulous
Favoriten