mixed; confounded

listen to the pronunciation of mixed; confounded
Englisch - Türkisch

Definition von mixed; confounded im Englisch Türkisch wörterbuch

confuse
{f} kafasını karıştırmak
confuse
kafası karışmak

Kafası karışmak kolaydır. - It's easy to get confused.

confuse
(Havacılık) aklını karıştırmak
confuse
telaşlandırmak
confuse
karıştırmak

İnsanların kafalarını karıştırmak istemedim. - I didn't want to confuse people.

confuse
birbirine karıştırmak
confuse
şaşırt

Onun sözleri beni şaşırttı. - His words confused me.

Tom sizi şaşırtmaya çalışıyor. - Tom is trying to confuse you.

confuse
mahcupetmek
confuse
karmakarışık etmek ayırt edememek
confuse
düzensizlik
confuse
confusion şaşkınlık
confuse
{f} bozmak
confuse
{f} serseme çevirmek
confuse
{f} kafasını karıştırmak, şaşırtmak
confuse
{f} kafa karıştırmak
confuse
{f} karman çorman etmek
confuse
mahcubiyet
confuse
karışıklık
Englisch - Englisch
confuse
mixed; confounded
Favoriten