mi̇llî

listen to the pronunciation of mi̇llî
Englisch - Türkisch

Definition von mi̇llî im Englisch Türkisch wörterbuch

milli
mili

Bu cetvelin milimetrelik bir ölçeği vardır. - This ruler has the scale in millimeters.

Teknisyen, hastadan en az beş mililitre idrara ihtiyacı var. - The technician needs at least five milliliters of urine from the patient.

milli
binde bir
milli
pref. mili
milli-
(önek) mili
milli şef
"National leader" which was the official title of İsmet inönü after 1938 and also Atatürk's in 1930's
milli roentgen
(Fizik) miliröntgen
milli
mili-
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (Milliye) Din ve millete âit, milletle alâkalı, millete mensub
milli
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
milli
Milletle ilgili, millete özgü, ulusal: "Bunların arasında millî, şahsi, tarihî bütün elemleri, zaferleri, mazi ve istikballeriyle yaşamıştım."- H. E. Adıvar
Milli Nizam Partisi
Ocak 1970'te Necmettin Erbakan tarafından kurulan siyasi parti
milli egemenlik
Milli egemenlik, Egemenliğin, yani devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belli zümrelere değil, doğrudan doğruya millete ait olmasıdır. Cumhuriyetçilik ilkesini bütünler
milli irade
Ulusça kullanılan ve hiçbir gücün etkileyemeyeceği kuvvet
milli olmak
(Argo) Bir erkek bir kadınla ilk cinsel münasebeti tecrübe etmek
Milli Mücadele
İstiklâl Savaşı, Kurtuluş Savaşı
milli ekonomi
Bir milletin kendine özgü ekonomi siyaseti
milli eğitim
Eğitimin ulusal olması
milli gelir
Bir yıllık toplumsal üretimde, üretim araçları için harcananların düşülmesinden sonra kalan bölüm, ulusal gelir
milli güvenlik
Kamu düzeni ve emniyeti
milli iktisat
Ulusal ekonomi
milli kimlik
Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi, dil, töre ve gelenekleri, toplumsal değer yargıları ve kuralları ile oluşan özellikler bütünü, millî hüviyet
milli marş
İstiklâl marşı
milli mücadele
Bağımsızlık için yapılan savaş veya bu savaş dönemi
milli müdafaa
Millî savunma
milli savunma
Ulusal savunma
milli takım
Uluslararası yarışmalarda bir ülkeyi temsil etmek için bir araya gelmiş sporcular grubu
Kızıldağ Milli Parkı
(Coğrafya) Kızıldağ Milli Parkı, ısparta'nin Şarkikaraağaç ilçesi sınırları içerisinde yer alır. Park Oksijen yoğunluğu bakımından dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Milli park sahası içerisinde konaklama ve piknik yapma amaçlı hazırlanmış yerler mevcuttur. Milli parkta 21 gün kalan solunum yetmezliği hastaları 21 gün sonra hiçbir problemi kalmadan ve güzel bir tatil yapmış olarak bölgeden ayrılır. Parktaki oksijen yoğunluğu sadece solunum yetmezliğine değil bunun yani sıra cilt hastalıklarına da iyi gelmektedir
gayrisafi milli hasıla
Bir ülkede bir yıl süresince üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiatlarına göre hesaplanan değeri
Millî
ulusal
Englisch - Englisch

Definition von mi̇llî im Englisch Englisch wörterbuch

milli
Multiplier representing 1 x 10 -3
milli
one thousandth e g one milli-watt - 1mW one milli-amp - 1mA one milli-volt -1mV
milli
A prefix denoting a one thousandth part of a unit of measure, such as a millisecond or millimeter
milli
Thousandth 0 001 = 10-3
milli
Prefix meaning one-thousandth (x10-3) Symbol: m
milli
A prefix meaning one thousandth or 10-3; abbreviated as m
milli
one one-thousandth
milli
An prefix meaning 1/1000
milli
Equivalence of 10-3 or one thousandth (1/1,000) Symbol - m
milli
One thousandth
milli
A prefix denoting one-thousandth of a unit In general, do not use a hyphen
milli
The prefix used with units of measure to indicate one thousandth of the unit Example: a milliliter is one thousandth of a liter
milli
the metric prefix which means "a thousandth "
milli
A prefix meaning one-thousandth
milli
Prefix meaning one thousandth
milli
(adjective) One one-thousandth
milli
a prefix utilized in the metric system of measurement which denotes 10 to the negative 3 (10-3) or 0 001; symbol m
milli
SI prefix for 10^-3 or 0 001
milli
A prefix denoting a thousandth part of; as, millimeter, milligram, milliampère
milli
Prefix meaning one-thousandth
milli
a prefix meaning 1/1,000
milli
pref. one thousandth
milli-
In the International System of Units and other metric systems of units, one-thousandth of the unit to which it is prefixed; that is, multiplying the unit to which it is attached by 10-3. Symbol: m

Example: milligram.

milli-
thousand; one-thousandth

Example: millipede.

milli-amp
One thousandth ( 10-3 ) of an ampere. Symbol: mA
milli-farad
One thousandth ( 10-3 ) of a farad. Symbol: mF
milli-joule
One thousandth ( 10-3 ) of a joule. Symbol: mJ
milli-ohm
One thousandth ( 10-3 ) of an ohm, abbreviated as mΩ
milli-volt
One thousandth ( 10-3 ) of a volt, abbreviated as mV
milli-watt
One thousandth ( 10-3 ) of a watt, abbreviated as mW
milli-
Milli- is added to some nouns that refer to units of measurement in order to form other nouns referring to units a thousand times smaller. a small current, around 5 milliamps. One thousandth (10-): millisecond. a 1000th part of a unit
milli.
m
Türkisch - Englisch

Definition von mi̇llî im Türkisch Englisch wörterbuch

milli
{s} national

I have French nationality but Vietnamese origins. - Milliyetim Fransız ama Vietnam kökenliyim.

Spain has won the 2010 FIFA World Cup and the national team logo gains the first star. - İspanya, 2010 FIFA Dünya Kupası'nın galibi oldu ve millî takım logosu ilk yıldızını kazandı.

milli
(Askeri) national match
Milli
(Askeri) National Signals Intelligence (SIGINT) Operations Center; Navy Satellite Operations Center
milli
national ulusal
milli
public
milli
people's
milli maç
Senior national team match
milli bayrak
(Askeri) national ensign
milli birliğe selam
(Askeri) salute to the union
milli burjuvazi
(Politika, Siyaset) national bourgeoisie
milli bütçe
(Politika, Siyaset,Ticaret) national budget
milli coğrafya
(Eğitim) national geography
milli devlet
nation-state
milli egemenlik
(Politika, Siyaset) national sovereignty
milli eğitim bakanlığı
the ministry of education
milli eğitim bakanı
minister of national education
milli eğitim müdürlüğü
(Eğitim) national education directorate
milli eğitim müdürü
director of national education
milli eğitim şurası
national education council
milli gelir
(Ticaret) domestic income
milli gelir hesapları
(Ticaret) national income accounts
milli gurur
national pride
milli hasıla
national income
milli hasıla
(Ticaret) national output
milli hükümet
(Politika, Siyaset) national government
milli iktisat
(Politika, Siyaset) national economy
milli irade
national will
milli istihbarat
(Askeri) national intelligence
milli istihbarat
(Askeri) national intellegence
milli istiklal
(Politika, Siyaset) national independence
milli komutanlık
(Askeri) national command
milli kütüphane
national library
milli marş
anthem
milli maç
(Spor) national match
milli menfaat
(Ticaret) national interest
milli mezarlık
(Askeri) national cemetery
milli muhafız
(Askeri) national guard
milli muhasebe
(Ticaret) national accounting
milli muhasebe
(Ticaret) national accounts
milli mücadele
(Politika, Siyaset) national struggle
milli mücadele
(Politika, Siyaset) war of independence
milli para
(Ticaret) home currency
milli parkı
national park
milli piyango
national lottery
milli politika
(Askeri) national policy
milli sansür
(Askeri) national censorship
milli selamet partisi
national salvation party
milli sigorta
(Sigorta,Politika, Siyaset) national insurance
milli spor
national sport
milli strateji
(Askeri) national strategy
milli çıkar
(Politika, Siyaset) national interest
Milli Kalkınma Partisi
National Development Party. It was founded by Nuri Demirağ
Milli Nizam Partisi
National Order Party
milli demokratik devrim
National democratic revolution
milli eğitim
National education
milli eğitim bakanlığı
Ministry of Education
milli eğitim müdürlüğü
Directorate of National Education
milli gelir
National income
milli korunma kanunu
national defence law
milli kültür
National culture
milli olmak
to national
milli sporcu
National Sports
misak-ı milli
National Pact
misakı milli
national treaty
Milli Acil Durum İdare Timi
(Askeri) National Emergency Management Team
Milli Askeri Komuta Merkezi
(Askeri) National Military Command Center
Milli Askeri Komuta Merkezi (NMCC) bilgi görüntüleme sistemi
(Askeri) National Military Command Center (NMCC) information display system
Milli Askeri Komuta Sistemi (NMCS) Otomatik Kontrol Subayı
(Askeri) National Military Command System (NMCS) Automated Control Executive
Milli Askeri Komuta Sistemi; görev yapamaz, ikmal
(Askeri) National Military Command System; not mission capable, supply
Milli Askeri Müşterek İstihbarat Merkezi
(Askeri) National Military Joint Intelligence Center
Milli Bilgi Yönetim Ve Muhaberesi Ana Planı
(Askeri) National Information Management and Communications Master Plan
Milli Bilgiden Yararlanma / Kısmi Kripto Tahlili Sistemi
(Askeri) National Exploitation System
Milli Bilginin İfşası Politikası Komitesi
(Askeri) National Disclosure Policy Committee
Milli Bilgisayar Güvenliği Merkezi
(Askeri) National Computer Security Center
Milli Bilim Vakfı
(Askeri) National Science Foundation
Milli Birimler Arası Narkotik Enstitüsü
(Askeri) National Interagency Counternarcotics Institute
Milli Cevap Merkezi; birlikle ilgisi olmayan kargo
(Askeri) National Response Center, non-unit-related cargo
Milli Deniz Balıkçılık Kuruluşu
(Askeri) National Marine Fisheries Services
Milli Dış İstihbarat Kurulu
(Askeri) National Foreign Intelligence Board
Milli Eğitim Bakanı
Minister of Education
Milli Felaket Sıhhiye Sistemi
(Askeri) National Disaster Medical System
Milli Güvenlik Başkanlık Direktifi
(Askeri) National Security Presidential Directive
Milli Güvenlik Konseyi Temsilciler Komitesi
(Askeri) Deputies Committee of the National Security Council
Milli Güvenlik Konseyi İstihbarat Direktifi
(Askeri) National Security Council Intelligence Directive
Milli Güvenlik Kurulu
(Hukuk) National Security Council
Milli Güvenlik Muhabere Ve Bilgi Sistemleri Güvenlik Komitesi
(Askeri) National Security Telecommunications and Information Systems Security Committee
Milli Güvenlik Uzay Mimarı
(Askeri) National Security Space Architect
Milli Harp Oyunu Sistemi
(Askeri) National Wargaming System
Milli Hava Hareket Kabiliyeti Sistemi
(Askeri) National Air Mobility System
Milli Hava İstihbarat Merkezi
(Askeri) National Air Intelligence Center
Milli Kan Bankası Programı (Federal Acil Durum Yönetim Merkezi (FEMA)); Milli Dı
(Askeri) National Flood Insurance Program (FEMA); National Foreign Intelligence Program
Milli Kara İstihbarat Merkezi
(Askeri) National Ground Intelligence Center
Milli Keşif Teşkilatı
(Askeri) National Reconnaissance Office
Milli Muhabere Sistemi; deniz ulaştırmasına deniz kuvvetleri kontrolü; şebeke ko
(Askeri) National Communications System; naval control of shipping; net control station
Milli Muhabere Ve Bilgi Güvenlik Sistemi
(Askeri) National Telecommunications and Information Security System
Milli Muhabere Ve Bilgi Güvenlik Sistemi (NTISS) Politikası
(Askeri) National Telecommunications and Information Security System (NTISS) Policy
Milli Muhabere Ve Bilgi Güvenlik Sistemi (NTISS) Yönergesi
(Askeri) National Telecommunications and Information Security System (NTISS) Instruction
Milli Parklar Teşkilatı; daha önceden hizmeti yok; Nükleer Planlama Sistemi
(Askeri) National Park Service; nonprior service; Nuclear Planning System
Milli Savaş Esiri Bilgi Merkezi
(Askeri) National Prisoner of War Information Center
Milli Savunma Bakanlığı
Ministry of Defence
Milli Savunma Bakanı
Minister of Defence
Milli Savunma Deniz Taşımacılığı Fonu
(Askeri) National Defense Sealift Fund
Milli Savunma Harekat Merkezi
(Askeri) National Defense Operations Center
Milli Savunma Yetki Kanunu
(Askeri) National Defense Authorization Act
Milli Savunma Üniversitesi
(Askeri) National Defense University
Milli Savunma İhtiyat Filosu
(Askeri) National Defense Reserve Fleet
Milli Stok Numarası
(Askeri) National Stock Number
Milli Ulaştırma Güvenliği Kurulu
(Askeri) National Transportation Safety Board
Milli Uyuşturucu Madde Politikası Kurulu
(Askeri) National Drug Policy Board
Milli Uyuşturucu İle Mücadele Politikası Teşkilatı
(Askeri) Office of National Drug Control Policy
Milli Zaman-Duyarlı Sistem
(Askeri) National Time-Sensitive System
Milli Çevre Politikası Kanunu
(Askeri) National Environmental Policy Act
Milli Çevre Uydusu, Veri Ve Bilgi Hizmeti (DOC)
(Askeri) National Environmental Satellite, Data and Information Service (DOC)
Milli İKK Harekat Kurulu
(Askeri) National Counterintelligence Operations Board
Milli İKK Subayı
(Askeri) National Counterintelligence Executive
Milli İstihbarat Destek Timi (DIA)
(Askeri) National Military Intelligence Support Team (DIA)
Milli İstihbarat Konseyi; deniz kuvvetleri istihbarat merkezi
(Askeri) National Intelligence Council; naval intelligence center
Milli İzleme Analiz Programı
(Askeri) National Track Analysis Program
Misak-ı Milli
the National Pact of 1920 (which set forth certain claims for the Ottoman state)
milli Güvenlik Kurulu
the National Security Council
milli Muhabere İstihbaratı (SIGINT) ihtiyaçları listesi
(Askeri) national signals intelligence (SIGINT) requirements list
milli Mücadele
the Turkish National Struggle for Independence (1919-1922)
milli Savunma Bakanlığı
the Ministry of Defense
milli alarm
(Askeri) national emergency
milli alt yapı
(Askeri) national infrastructure
milli arama ve kurtarma (SAR) talimnamesi
(Askeri) national search and rescue (SAR) manual
milli arama ve kurtarma planı
(Askeri) national search and rescue plan
milli arzu edilen yer sıfır noktası listesi
(Askeri) national desired ground zero list
milli askeri makam
(Askeri) national military authority
milli askeri strateji
(Askeri) national military strategy
milli barış
(Hukuk) national reconciliation
milli bayram
national holiday
milli benlik
national identity
milli bilanço
(Ticaret) national balance sheet
milli bilginin ifşası politikası
(Askeri) national disclosure policy
milli borç
(Ticaret) net national debt net
milli bölge komutanı
(Askeri) national territorial commander
milli bütünlük
(Politika, Siyaset) national integrity
milli dans a national
(folk) dance. M
milli destek unsuru; Deniz Kuvvetleri destek unsuru
(Askeri) national support element; Navy support element
milli değer
national value
milli duygular
national feelings
milli egemenlik
(Hukuk) sovereignty of the nation
milli ekonomik gelişme
(Hukuk) national economic development
milli enformasyon alt yapısı
(Askeri) national information infrastructure
milli enfrastrüktür
(Askeri) national infrastructure
milli gelir
internal revenue
milli gelir özdeşliği
(Ticaret) national income identity
milli gelirler yasası
(Ticaret) internal revenue code
milli gemi
(Askeri) national ship
milli gençlik vakfı
(Politika, Siyaset) national youth foundation
milli görev
national duty
milli görüntü iletim formatı
(Askeri) national imagery transmission format
milli güvenlik acil durum hazırlığı
(Askeri) national security emergency preparedness
milli güvenlik bilgisi
national security information
milli güvenlik stratejisi; kendi kendini idame ettirme imkan ve kabiliyetine sah
(Askeri) national security strategy; non-self-sustaining
milli hareket
nation-wide movement
milli hava indirme harekat merkezi (E-4B hava aracı)
(Askeri) national airborne operations center (E-4B aircraft)
milli hava sahası sistem bilgisayarı
(Askeri) National Association for Search and Rescue - Milli Arama Ve Kurtarma Derneği NAS computer national airspace system computer
milli hedef üssü
(Askeri) national target base
milli hedefler
(Askeri) national objectives
milli hesap sistemi
national accounting system
milli hesaplar
(Hukuk) national accounts
milli hizmet bayrağı
(Askeri) service flag
milli ihale
(Askeri) national competitive bidding
milli ihtiyaçlar kaynağı
(Askeri) notional requirements generator
milli irtibat subayı
(Askeri) national liaison officer
milli istihbarat destek timi (NIST) muhabere destek unsuru
(Askeri) national intelligence support team (NIST) communications support element
milli istihbarat tahmini
(Askeri) national intelligence estimate
milli istikraz
(Ticaret) national loan
milli jeneratörü
shaft-driven generator
milli kapı
combination doors
milli kilit
spindle lock
milli kimlik numarası; not edilmiş madde
(Askeri) national identification (number); noted item
milli kodlama bürosu
(Askeri) national codification bureau
milli komutan
(Askeri) national commander
milli kripto temsilcisi; Milli Güvenlik Teşkilatı / Merkezi Güvenlik Dairesi Tem
(Askeri) national cryptologic representative; National Security Agency/Central Security Service Representative; naval construction regiment
milli kripto temsili savunması
(Askeri) national cryptologic representative defense
milli kurtuluş
(Askeri) national liberation
milli kurtuluş savaşı
national indepence war
milli kurtuluş savaşı
national sovereignity war
milli kuvvet komutanı
(Askeri) national force commander
milli kütüphaneler
national libraries
milli kıyafet
national costume
milli mafsal
pin hinge
milli marş
hymn
milli marş
National anthem
milli marş national
an . M
milli menteşe
(İnşaat) double-acting hinge
milli muhafız bürosu
(Askeri) national guard bureau
milli oynak
pin hinge
milli park
national park

Hunting is prohibited in national parks. - Milli parklarda avcılık yasaklanmıştır.

What's your favorite national park? - Favori milli parkın hangisidir?

milli parklar kanunu
national parks law
milli pencere
pivoted window
milli programlar
(Hukuk) national programmes
milli savunma
national defence
milli savunma bölgesi
(Askeri) national defense area
milli savunma bölgesi
(Askeri) national defence area
milli savunma kanunu
(Askeri) national defence act
milli savunma tahvili
(Ticaret) war bond
milli savunma vergisi
(Ticaret) tax of national defence
milli seferberlik
(Politika, Siyaset) national mobilization
milli servet yasası
(Askeri) national property law
milli seçim
(Politika, Siyaset) national election
milli stratejik hedef listesi
(Askeri) national strategic targets list
milli takım
(Spor) national tem
milli takım
national team
milli tasarruf
(Politika, Siyaset) national saving
milli unsurlar
(Askeri) national components
milli uyuşturucu madde kontrol stratejisi
(Askeri) national drug control strategy
milli uzlaşma
(Hukuk) national reconciliation
milli İstihbarat Teşkilatı
the National Intelligence Organization
milli şirket
(Ticaret) domestic corporation
milli şuur
national conscience
gayri safi milli hasila
GDP
gayrisafi milli hasıla
(Ekonomi) Gross national product
kişi başına düşen milli gelir
Per capita income
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı; milli deniz ulaştırma makamı;
(Askeri) National Security Agency; national shipping authority; North Atlantic Treaty Organization (NATO) Standardization Agency
Birleşik Devletler (US) Milli Muhafız Teşkilatı ve Hava Gözcüsü
(Askeri) US National Guard and Air Guard
Gayri Safi Milli Hasıla
(Hukuk) (GSMH) Gross National Product (GNP)
mi̇llî
Favoriten