national drug policy board

listen to the pronunciation of national drug policy board
Englisch - Türkisch
(Askeri) Milli Uyuşturucu Madde Politikası Kurulu
national drug policy board

  Silbentrennung

  Na·tion·al drug pol·i·cy board

  Türkische aussprache

  näşnıl drʌg pälısi bôrd

  Aussprache

  /ˈnasʜnəl ˈdrəg ˈpäləsē ˈbôrd/ /ˈnæʃnəl ˈdrʌɡ ˈpɑːləsiː ˈbɔːrd/

  Wort des Tages

  gestalt
Favoriten