make neat, tidy up; settle in; bathe, wash up; tidying up; large profit, gain

listen to the pronunciation of make neat, tidy up; settle in; bathe, wash up; tidying up; large profit, gain
Englisch - Türkisch

Definition von make neat, tidy up; settle in; bathe, wash up; tidying up; large profit, gain im Englisch Türkisch wörterbuch

clean up
temizlemek

Ben köpek boku temizlemek istemiyorum. - I don't wanna clean up dog shit.

Parkı temizlemek için tüm komşular birleşti. - All the neighbors united to clean up the park.

clean up
toparlamak

Tom bu dağınıklığı toparlamak zorunda. - Tom has to clean up this mess.

clean up
kırmak
clean up
(Dilbilim) para kazanmak
clean up
çok kâr etmek
clean up
temizlik yap

Sanırım kalmalıyım ve temizlik yapmana yardım etmeliyim. - I think I should stay and help you clean up.

Tom partiden sonra temizlik yapmamıza yardımcı olmak için kalmayı ısrar etti. - Tom insisted on staying to help us clean up after the party.

clean up
vurgun vurmak
clean up
Temizle

Ben köpek boku temizlemek istemiyorum. - I don't wanna clean up dog shit.

Mutfağı temizlemeliyiz. - We must clean up the kitchen.

clean up
yoluna koymak
clean up
derleme
clean up
bitirmek
clean up
(Fiili Deyim ) 1- temizlemek 2- elini yüzünü yıkamak
clean up
düzeltmek
clean up
kurtarmak
clean up
pırıl pırıl yapmak
clean up
kazanmak (çok para)
Englisch - Englisch
clean up
make neat, tidy up; settle in; bathe, wash up; tidying up; large profit, gain
Favoriten