kurul

listen to the pronunciation of kurul
Türkisch - Englisch
(Hukuk) board

Yesterday's board meeting was a big success. - Dünkü yönetim kurulu toplantısı büyük bir başarıydı.

Some board members questioned his ability to run the corporation. - Bazı yönetim kurulu üyeleri onun şirketi işletme yeteneğini sorguladı.

council

An executive council was formed to discuss the new proposal. - Yeni bir öneriyi tartışmak için bir yürütme kurulu oluşturuldu.

committee

The committee consists of scientists and engineers. - Kurul bilimci ve mühendislerden oluşuyor.

The committee members are all men. - Bütün kurul üyeleri erkektir.

assembly

2016 was declared the International Year of Pulses by the United Nations General Assembly. - 2016 birleşmiş milletler genel kurulu tarafından uluslararası bakliyat yılı ilan edildi.

Due to the lack of attendees, we have to postpone the general assembly. - Katılımcı olmaması nedeniyle, genel kurulu ertelemek zorundayım.

body

Full body scanners were installed at the airport. - Havaalanına tam beden tarayıcıları kuruldu.

I was the student body president in high school. - Lisede öğrenci kurulu başkanıydım.

(Politika, Siyaset) consortium
panel

Enough solar panels have been installed to provide electricity to thousands of households. - Binlerce haneye elektrik sağlayacak kadar güneş paneli kuruldu.

A panel of experts discussed the plan. - Uzmanlardan oluşan bir kurul planı tartıştı.

mission
committee, commission, board, corps
commission
college

This college was established in 1910. - Bu üniversite 1910 yılında kurulmuştur.

The college was founded by Mr Smith. - Kolej bay Smith tarafından kuruldu.

corps
conservancy
kurul üyesi
councilor
kurul başkanı
chairperson
kurul başkanı
chair
kurul kararı
assize
kurul oluşturmak
establish a committee
kurul oluşturmak
form a committee
kurul oluşturmak
create a committee
kurul yönetmeliği
(Kanun) council regulation
kurul örgütü
(Ticaret) committee organization
kurul üyesi
councillor, counselor
kurul üyesi
(Hukuk) councillor
kurucu kurul
(Ticaret) establishment committee
etik kurul
(Tıp) ethical committee
genel kurul
(Kanun) general board
genel kurul kararı
general assembly resolution
genel kurul toplantısı
(Ticaret) annual meeting
genel kurul toplantısı
(Ticaret) plenary session
geçici kurul
(Askeri) ad hoc committee
genel kurul tutanağı
general assembly proceedingsplenum's record
alt kurul
subcommittee
askeri kurul
(Askeri) military commission
genel kurul
General Meeting

There was a suggestion that the general meeting should take place in October. - Genel kurulun ekim ayında yapılması önerisi vardı.

The general meeting began at 9 am on the dot. - Genel kurul toplantısı tam dokuzda başladı.

genel kurul
general meeting, general assembly
genel kurul
General Assembly

2016 was declared the International Year of Pulses by the United Nations General Assembly. - 2016 birleşmiş milletler genel kurulu tarafından uluslararası bakliyat yılı ilan edildi.

Due to the lack of attendees, we have to postpone the general assembly. - Katılımcı olmaması nedeniyle, genel kurulu ertelemek zorundayım.

genel kurul general assembly
(of an organization)
genel kurul halinde toplanma
(Politika, Siyaset) sit in a plenary session
genel kurul toplantısı
general meeting
genel kurul tutanağı
minutes of general meeting
seçici kurul
jury, selection committee
seçici kurul
jury
teknik kurul
technical board
Türkisch - Türkisch
Bir işi yapmak veya yönetmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble
heyet
asamble
alt kurul
Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul
genel kurul
Bir kuruluşta bütün üyelerin katılmasıyla yapılan toplantı
seçici kurul
bakınız: seçiciler kurulu
Englisch - Türkisch

Definition von kurul im Englisch Türkisch wörterbuch

üniversitelerarası kurul
(Eğitim) The İnteruniversity Council (ÜAK)
kurul
Favoriten