kesintili

listen to the pronunciation of kesintili
Türkisch - Englisch
fitful
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) discrete
(Dilbilim) interrupted
net
intermittent
On and off

Tom cried on and off for hours. - Tom kesintili olarak saatlerce ağladı.

It rained on and off all day. - Bütün gün kesintili olarak yağmur yağdı.

net (after deductions)
discontinuous
minus/less deductions
discontinuous, intermittent
off and on
kesinti
deduction
kesinti
{i} interruption

We couldn't allow any interruptions. - Biz herhangi bir kesintiye izin veremedik.

Tom was annoyed at the interruption. - Tom kesintide rahatsız oldu.

kesintili olarak
off and on
kesintili çalışma
(Bilgisayar,Teknik) intermittent duty
kesintili, düzensiz
intermittent, irregular
kesintili akım
intermittent current
kesintili akım
interrupted current
kesintili akım
interrupted flow
kesintili akış
intermittent flow
kesintili bellek
(Pisikoloji, Ruhbilim) lethological memory
kesintili hareket
intermittent movement
kesintili ilişki
(Tıp) coitus interruptus
kesintili kaynak
intermittent weld
kesintili kaynak
stepwelding
kesintili olarak
on and off

It rained on and off all day. - Bütün gün kesintili olarak yağmur yağdı.

Tom cried on and off for hours. - Tom kesintili olarak saatlerce ağladı.

kesintili suverme
interrupted quenching
kesintili suverme
step quenching
kesintili yaşlanma
interrupted aging
kesintili yenilikler
(Ticaret) discontinuous innovations
kesintili çalışmak
(Otomotiv) work intermittently
kesintili ünsüz
hiatus
kesintili ısıtma
step heating
kesintili ısıtma
intermittent heating
kesintili ışık
intermittent light
kesinti
outage
kesinti
(Ticaret) co-payment
kesinti
snip
kesinti
excise
kesinti
check-off
kesinti
(Bilgisayar) interrupt
kesinti
cut

There's been a power cut. - Bir elektrik kesintisi vardı.

The power cuts damaged the computer. - Elektrik kesintileri bilgisayara zarar verdi.

kesinti
cutback

Her job was eliminated due to budget cutbacks. - Onun işi bütçe kesintileri yüzünden tasfiye edildi.

I was laid off from my job due to budget cutbacks. - Bütçe kesintileri yüzünden işten çıkarıldım.

kesinti
surge
kesinti
deduction (from a payment)
kesinti
cut, snip; interruption; deduction; stoppage
kesinti
dockage
kesinti
dock
kesinti
wage cut
kesinti
stoppage
kesinti
cutoff piece
kesinti
subtraction
kesinti
checkoff
Türkisch - Türkisch
Kesintisi olan (para)
Kesintisi olan
Ara verilerek yapılan
Kesinti
(Osmanlı Dönemi) BİTKE
kesinti
Kesilen parça, kırpıntı
kesinti
Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla
kesinti
Bir işin bir süre için durması, inkıta, fasıla. Ödenen bir paradan herhangi bir gerekle kesilen bölüm
kesinti
Ödenen bir paradan herhangi bir gerekle kesilen bölüm
kesintili
Favoriten