kahkaha

listen to the pronunciation of kahkaha
Türkisch - Englisch
laughter

Hearing the joke, he burst into laughter. - Fıkrayı duyduğunda, kahkahaya boğuldu.

The hyena's bark sounds like laughter. - Sırtlanın havlaması kahkaha gibi ses çıkarıyor.

laugh

The demon grabbed my sister and, with howling laughter, cast her into a bottomless pit. - Şeytan kız kardeşimi yakaladı ve, muazzam bir kahkahayla, onu dipsiz bir çukura fırlattı.

I couldn't help laughing out. - Elimde olmadan kahkahayla güldüm.

haw haw
(kaba) cackle
guffaw
loud laughter, chuckle, chortle
heehaw
loud laughter
chuckle
snort
hoot of laughter
hilarious
chortle
kahkaha ile gülmek
roar
kahkaha ile gülmek
snort
kahkaha atmak
guggle
kahkaha atmak
to laugh loudly
kahkaha atmak
to laugh loudly; to guffaw
kahkaha ile gülmek
to laugh loudly, roar with laughter; to guffaw
kahkaha krizi
fit of laughter
kahkaha tufanı
explosion of laughter
kahkaha tufanı
gale of laughter
kahkaha tufanı
screams of laughter
kahkaha çiçeği
bindweed
kaba kahkaha
horse laugh
kahkaha atmak
laugh

I'm so busy laughing and crying every day I don't have time to study. - Her gün kahkaha atmakla ve ağlamakla çok meşgulüm bu yüzden ders çalışmak için zamanım yok.

kahkaha atmak
laugh loudly
kahkahalar
laughter

The boy was not humiliated by the laughter of his classmates. - Çocuk, sınıf arkadaşlarının kahkahalarından gocunmadı.

The crowd erupted into laughter. - Kalabalık kahkahalara boğuldu.

abartılı kahkaha
epic laughter
gürültülü kahkaha
shout of laughter
gürültülü kahkaha
belly lough
gürültülü kahkaha
roaring
gürültülü kahkaha
guffaw
gürültülü kahkaha
heehaw
gürültülü kahkaha atmak
heehaw
kahkaha atmak
{f} howl
kahkaha atmak
burst into laughter
kahkaha atmak
raise a laugh
kahkaha atmak
{f} cachinnate
kahkahalar
shouts of laughter
çınlayan kahkaha
ringing laugh
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Yüksek sesle ve çokça gülme
Yüksek sesle gülme
gülme
KAHKAHA'
(Osmanlı Dönemi) Öldürücü bir yılan
kahkaha çiçeği
İki çeneklilerden, çoğu kenarları mavi bir çizgi ile çevrili beyaz, mavi, pembe veya morumsu çiçekler açan, bir veya çok yıllık, tırmanıcı ve otsu bir süs bitkisi, gündüzsefası
kahkaha çiçeği
Gündüz sefası
kahkaha
Favoriten