gülme

listen to the pronunciation of gülme
Türkisch - Englisch
laugh

I could not help laughing when I saw him. - Onu gördüğümde gülmekten kendimi alamadım.

Don't laugh at him for making a mistake. - Hata yaptığı için ona gülme.

laughing

I can't stop laughing. - Gülmemek elimde değil.

I tried to keep from laughing. - Ben gülmemeye çalıştım.

laughter

As soon as I saw him, I burst into laughter. - Onu görür görmez gülmekten kırıldım.

He was so funny at the party that I simply couldn't restrain my laughter. - O, partide o kadar komikti ki gerçekten gülmeme engel olamadım.

mirth
risible
gül
{i} rose

The gardener planted a rose tree in the middle of the garden. - Bahçıvan bahçenin ortasına bir gül ağacı dikti.

Roses withered and Ania cried very much. - Güller soldu ve Ania çok ağladı.

gülmek
laugh

As soon as I saw him, I burst into laughter. - Onu görür görmez gülmekten kırıldım.

I couldn't help laughing out. - Kahkahayla gülmek elimde değildi.

gülme almak
to have a fit of laughter
gülme isteği
risibility
gülme kasları
risible muscles
gülme krizi
convulsions, paroxysm of laughter
gülme krizi
fit of laughter
gülmek
smile

Tom couldn't help but smile slightly. - Tom hafifçe gülmekten kendini alamadı.

When Tom smiled at Mary, she couldn't help but smile back. - Tom Mary'ye güldüğünde o geri gülmekten kendini alamadı.

gül
rosaceous
gül
rose window
gülme krizi
convulsions
gülmek
have a smile
gülmek
chortle
gülmek
scoff
gülmek
jeer
gülmek
(deyim) laugh in one's face
gül
{f} laughing

I could hardly resist laughing. - Gülmeye karşı koyamadım.

I cannot help laughing. - Gülmemek elimde değil.

gül
have a smile
gül
laugh at

A teacher should never laugh at his students' mistakes. - Bir öğretmen öğrencilerinin hatalarına asla gülmemeli.

We must not laugh at the poor. - Fakirlere gülmemeliyiz.

gülme krizi
paroxysms of laughter
gülmek
ridicule
gül
laugh#at
gülmek
to laugh

It is rude to laugh at others. - Diğerlerine gülmek kabalıktır.

A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke. - Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır.

başkasının acısına gülme
Roman holiday
gül
rose; rose window gülpencere
gül
rose-shaped, rose
gül
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çitsarmaşığıgiller) rose
gül
{f} laugh

They laughed the speaker down. - Onlar spikeri gülerek susturdular.

His jokes made us laugh. - Esprileriyle bizi güldürdü.

gülmek
to smile on. Gülerim!/Güleyim bari! Oh really?/How interesting! (sarcastic way of showing disbelief)
gülmek
to be happy, experience happiness
gülmek
(küçümseme) sneer
gülmek
smile on
gülmek
to have a good time, have fun
gülmek
to laugh, to chortle
gülmek
laugh at

It is not because I do not want you to laugh at me, rather it is because I would like to laugh at you. - Bu bana gülmeni istemediğim için değil aksine sana gülmek istediğim içindir.

A Frenchman, for instance, might find it hard to laugh at a Russian joke. - Bir Fransız, mesela, bir Rus şakasına gülmekte zorlanır.

gülmek
to laugh at, make fun of
katıla katıla gülme
belly lough
kendi kendine gülme
chuckle
küçümseyerek gülme
sneer
küçümseyerek gülme
tehee
kıkır kıkır gülme
chuckling

Tom started chuckling. - Tom kıkır kıkır gülmeye başladı.

kıkır kıkır gülme
giggling

I couldn't stop giggling. - Kıkır kıkır gülmekten kendimi alamadım.

We couldn't stop giggling. - Kıkır kıkır gülmeyi durduramadık.

kıkır kıkır gülme
chuckle

Tom started to chuckle. - Tom kıkır kıkır gülmeye başladı.

kıs kıs gülme
twittering
kıs kıs gülme
sniggering
kıs kıs gülme
titter
kıs kıs gülme
snickering
kıs kıs gülme
tehee
Türkisch - Türkisch
Kahkaha: "Leylâ, çayırın öbür ucuna kaçarak içinden gelen gülmeleri bastırmaya çalışır."- S. Birsel
Kahkaha
Gülmek işi
(Osmanlı Dönemi) DIHK
Gül
verda
GÜL
(Osmanlı Dönemi) f. Küçük ve dikenli bir ağaçta olup şeklinin ve kokusunun güzelliği ile meşhurdur. Şairlere göre bülbülün sevgilisidir. Pek çok cinsi vardır
Gül
(Osmanlı Dönemi) TAYF
Gül
(Osmanlı Dönemi) CÜLL
Gül
(Osmanlı Dönemi) EZMEL
Gül
(Osmanlı Dönemi) SEMAD
Gül
(Osmanlı Dönemi) İSPERGAM
Gül
(Osmanlı Dönemi) RİMDİDA'
Gülmek
(Osmanlı Dönemi) DIBNE
Gülmek
(Osmanlı Dönemi) İFTİRAR
gül
özellikle Gotik üslupta yapılmış olan kiliselerde bulunan, taş tirizler ve süslerle parçalara bölünmüş, yuvarlak pencerelere verilen ad
gül
Bu bitkinin katmerli, genellikle kokulu olan çiçeği
gül
Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)
gül
Rosa olarak tanımlanan bir süs bitkisi ve aynı adı taşıyan çiçeği
gülmek
Dikkati çekecek derecede hoş ve sıcak görünmek
gülmek
Dikkati çekecek derecede hoş ve sıcak görünmek: "Annemin, yirmi gündür ağlayan yüzü, bu akşam ilk defa güldü."- Y. Z. Ortaç
gülmek
Mutlu, sevinçli zaman geçirmek, eğlenmek, hoşça vakit geçirmek
gülmek
Biriyle alay etmek: "Gülme komşuna, gelir başına."- Atasözü
gülmek
İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak: "O ne söylese sinirli sinirli ve tabii olmayan gülüşü ile gülüyordu."- H. E. Adıvar
gülmek
Biriyle alay etmek
gülmek
Hoşuna veya tuhafına giden olaylar, durumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duygusunu açığa vurmak
gülme
Favoriten