ivinti

listen to the pronunciation of ivinti
Türkisch - Englisch
Türkisch - Türkisch
Kıvrım anlamında yerel bir sözcük
Hızlı olma, çabukluk
çabukluk, hız, sürat
Çabukluk, hız, sür'at
ivinti yeri
Akarsuların, yataklarındaki çok eğimli bölgelerde köpürerek, kaya döküntüleri arasından hızla aktıkları yer
ivinti
Favoriten